GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin: Cụ Ông: Nguyễn Xuân Giãng Sinh năm 1927 là Nhạc phụ của Huynh trưởng cấp Tập Diệu Ánh-Nguyễn Thị Hồng Vân, Huynh trưởng GĐPT Khánh Bình Đã từ trần vào lúc 12 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 2018 (Nhằm ngày 15.3. Mậu Tuất) […]