THAY ĐỔI TÂM THÁI ĐỂ SỐNG TỐT HƠN

THAY ĐỔI TÂM THÁI ĐỂ SỐNG TỐT HƠN

Chẳng thể thay đổi người khác thì hãy thay đổi bản thân. Chẳng thể thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tâm thái. Trong vòng sanh tử luân hồi, có thể do nghiệp lực dẫn dắt, có thể do nhân duyên đưa đẩy mà ta sẽ sống chung một mái nhà với nhiều người […]