KÝ SỰ MIỀN TÂY.

KÝ SỰ MIỀN TÂY.

  PHẦN 1: HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH VÀ CÁC NGÔI CỔ TỰ Theo kế hoạch do BHDTƯ tổ chức lễ Tổng kết và phát chứng chỉ trúng cách trại Huyền Trang VI.TƯ-MKH là một chuyến hành hương về miền Tây Nam Phần để chiêm bái, cúng dường các Phật tích, các ngôi chùa tổ từ […]