Văn thư bảo trợ học phí

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI – TRÍ – DŨNG

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

Số: 010.063/HDTƯ/TB


TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI QUỐC NỘI

Kính gởi:

- Qúy vị Mạnh Thường Quân.
– Qúy Bác trong Ban Bảo Trợ GĐPTVN.
– Quý Anh Chị Cựu Huynh Trưởng, toàn thể Lam viên hảotâm.

Trích yếu: V/v Bảo trợ một phần học phí cho Sinh viên nghèo học giỏi đang sinh hoạt GĐPTVN.

Kính thưa Quý liệt vị và Quý anh chị em thân mến.

Để ủng hộ tinh thần, nuôi dưỡng, sách tấn Buy neoral các Lam viên đang theo học trong các trường Đại học, Cao đẳng, là những Đoàn viên hiện sinh hoạt Buy online Cialis tại các đơn vị GĐPT trực thuộc GĐPTVN năm học 2010-2011. Nay Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc Nội mở cuộc Tadalis SX vận động nhằm gây quỷ học bổng để hổ trợ một phần kinh phí học tập cho các sinh viên Đại học, Cao đẳng. Ưu tiên cho sinh viên đậu cao, học giỏi, nhà nghèo đang sinh hoạt tại các GĐPT trực thuộc, có xác nhận của Bác Gia Trưởng do BHD sở tại duyệt xét, đã lập danh sách từng Tỉnh Thành, đơn vị trực thuộc và đã gởi về văn phòng Cialis online Professional”>Viagra Professional Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc Nội.

Đến nay văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc Nội đã nhận được 243 hồ sơ và phân loại thành 3 nhóm đối tượng ưu tiên như sau :

1. buy rimonabant online underline;”>Ưu tiên 1: Gồm 17 hồ sơ Sinh viên Đại học, Cao đẳng đang học từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 đã nhận được từ 01 (một) đến 03 (ba) kỳ hỗ trợ học phí do Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Cố Vấn vận động với chỉ tiêu đã thực hiện như sau :
– 01 (một) xuất cho Đại học: 2.000.000 đồng/ năm.
– 01 (một) xuất cho Cao đẳng: 1.500.000 đồng/ năm.

2. Ưu tiên 2: Gồm 91/240 hồ sơ hợp lệ từ năm thứ 1 đến năm thứ 2 chưa nhận được lần nào hỗ trợ học phí. Trong đó dự tính :
– 41 Sinh viên Đại học x 2.000.000 đồng = 82.000.000 đồng.
Buy Flagyl ER Online Pharmacy No Prescription Needed 50 Sinh viên Cao đẳng x 1.500.000 đồng = 75.000.000 đồng.

3. Ưu tiên 3: Số hồ sơ còn lại là 153 hồ sơ, hoặc không thuộc diện nghèo, hoặc còn chờ xác minh lại tại địa phương hoặc chờ kết quả của đợt vận động tài chánh.

Nay Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Quốc Nội tha thiết kêu gọi quý vị hảo tâm, hãy nghĩ đến tương lai tuổi trẻ của Đạo pháp – là những người thay thế chúng ta trong mai sau – mở rộng vòng tay nhân ái, hành Kamagra hạnh nguyện Bồ Tát tự mình hãy hỗ trợ cho một, hai, ba xuất học bổng hoặc vận động bạn bè cùng chung tay bảo trợ chương trình học bổng này.

Chúng ta tin tưởng rằng nhờ tha lực của Tam Bảo và với sự chung tay đóng góp của nhiều người chắc chắn Phật sự sẽ được hoàn thành viên mãn.

Mọi đóng góp cho chương Cialis Professional Buy Cytotec Online trình học bổng xin vui lòng liên lạc:

- Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN.
Số 237 Nguyễn Oanh, Phường 17 , Quận Gò Vấp, buy generic prescription Tp.HCM – Việt Nam.
Điện thoại: 0908 050 570 – 08 3895 1335.

- Chị Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN.
Số 521/91/78 Bis, Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM – Việt Nam.
Điện thoại: 0903 652 153 – 08 3847 5520

Kính chào Tinh tấn.

Nam Mô Công Brand Cialis Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

PL 2554 ngày 13 tháng 12 năm 2010
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

NƠI NHẬN:

- Chư tôn đức Cố vấn.

“ Để kính trình ”

– Ban Biên Tập Sen Trắng và Trang Buy levitra online Nhà Thế Giới.

“ Để phổ biến”

– BHD Tỉnh Thị, Ban Dại Diện trực thuộc BHD/T.Ư.

“ Sao gởi để vận động ”

– Hồ Sơ/Lưu Chiếu.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb