Văn thư: Hỗ trợ học phí Sinh Viên NK 2010-2011

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Kính gởi: Ban Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Trích yếu: V/v Phổ biến kế hoạch hỗ trợ học phí Sinh Viên NK 2010-2011.

Tham chiếu: Tinh thần thông báo số 010.042/HDTƯ/TB ngày 29.8.2010 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – Quốc Nội.

Kính.

Nhằm phần nào giúp đở anh chị em Huynh trưởng, Đoàn sinh là Sinh viên trúng tuyển Đại học, Cao đẳng niên khóa 2010-2011, nay Ban Hướng Dẫn kính thông tri kế hoạch hỗ trợ học phí của GĐPTVN niên khóa nầy cụ thể như sau:

I. Thành phần được xét duyệt hỗ trợ:

-Ưu tiên 1: HT/ĐS đã nhận được hỗ trợ từ NK 2009-2010 sẽ tiếp tục nhận NK 2010-2011.

-Ưu tiên 2: HT/ĐS mới trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh NK 2010-2011 có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

-Ưu tiên 3: (Thành phần đang chờ có thể nghiên cứu, xét duyệt) HT/ĐS đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng tại các tỉnh, thành khác có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

II. Định mức hỗ trợ tạm tính:

1. Thành phần ưu tiên 1 và 2:

a) Tối thiểu 2.500.000đ/năm cho mỗi HT/ĐS là Sinh viên Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh.

b) Tối thiểu 2.000.000đ/năm cho mỗi HT/ĐS là Sinh viên Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh.

2. Thành phần ưu tiên 3:

a) Tối thiểu 2.000.000đ/năm cho mỗi HT/ĐS là Sinh viên Đại học tại tỉnh, thành khác.

b) Buy Viagra Professional Online Pharmacy No Prescription Needed Tối thiểu 1.500.000đ/năm cho mỗi HT/ĐS là Sinh viên Cao đẳng tại tỉnh, thành khác.

3. Khen thưởng:

a) 1.000.000đ cho mỗi HT/ĐS là Sinh viên học giỏi bậc Đại học.

b) 500.000đ cho mỗi HT/ĐS elimite Buy Strattera online without prescription là Sinh viên học giỏi bậc Cao đẳng.

Đối với trường hợp học phí cao hơn định mức học phí được hỗ trợ, Sinh viên có thể nhận đủ học phí thực tế sau khi xuất trình biên lai học phí hay giấy báo nộp học phí của trường.

III. Hồ sơ:

- 1 giấy giới thiệu hay danh sách của BHD tỉnh (phần hành BHD).

- 1 đơn xin hỗ trợ học phí (mẫu đính kèm).

- 1 giấy xác nhận của Gia trưởng là HT/ĐS hiện đang sinh hoạt và tình trạng gia cảnh khó khăn (nếu là SV mới trúng tuyển) hoặc giấy xác nhận hiện đang sinh hoạt của đơn vị mới tại tỉnh, thành đang theo học (nếu là SV các niên khóa trước).

- 1 bản photocopy giấy báo trúng tuyển (nếu là SV mới) hoặc giấy xác nhận của trường là hiện đang theo học (nếu là SV các niên khóa trước).

- 2 hình 4×6 thời gian gần nhất.

- 1 bản photocopy thẻ Sinh viên.

- 1 bản photocopy giấy CMND.

- 1 phiếu hoặc giấy ghi số điện thoại chắc chắn và thường xuyên liên lạc được.

Đối với hồ sơ khen thưởng: SV đệ trình thành tích điểm trung bình có xác nhận của trường đang theo học.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ SV mới: Hạn cuối là ngày 20/9/2010, nộp tại Văn phòng BHD tỉnh. Ban Hướng Dẫn không giải quyết những trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không đúng yêu cầu, hồ sơ trể hạn.

Hồ sơ SV đã nhận hỗ trợ các năm trước: Hạn cuối là ngày 30/9/2010, SV chủ động giữ liên lạc với Văn phòng BHD Trung Ương (HT phụ trách công tác hỗ trợ học phí Sinh Viên) để nộp.

IV. Hình thức cấp phát:

- Tiền hỗ trợ học phí được trao một lần và trao tập trung vào khoảng tháng 10/2010. Địa điểm sẽ được thông báo sau.

- Sinh viên đã được duyệt xét hỗ trợ nếu không đến được điểm tập trung phải kịp thời báo cáo văn phòng BHD Trung Ương nêu rõ lý do chính đáng.

Lưu ý nhắc lại:

Khi nhận hỗ trợ học phí mỗi năm, yêu cầu SV phải có để xuất trình và nộp vào hồ sơ:

1) Giấy xác nhận hiện đang theo học năm kế tiếp của trường.

2) Giấy xác nhận hiện đang sinh hoạt của đơn vị tại tỉnh, thành đang theo học.

Không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu trên, định mức hỗ trợ đã duyệt sẽ bị ngưng cấp phát để hỗ trợ cho những anh chị em hoàn cảnh khó khăn khác.

Để không thiệt thòi cho HT/ĐS thuộc các thành phần trên, đồng thời cũng tránh tình trạng hồ sơ không đầy đủ và trể nãi, dẫn đến không nhận được hỗ trợ như các năm trước đây, yêu cầu Ban Huynh Trưởng các đơn vị khẩn thực hiện tinh thần văn thư nầy, tổ chức xét, giới thiệu và giúp đở những HT/ĐS là Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn tất hồ sơ đúng thời hạn.

Kính chào tinh tấn.

Phật lịch 2554.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2010.

VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA – VŨNG TÀU


Accutane Online

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb