KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ 18, 19.

z4958882749234_0824e25becbbc55324a3374766f04498

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NHƯ TÂM 1/BRVT HỌC KỲ 18, 19.

Để tiếp tục chương trình tu học huấn luyện khóa Đào tạo Giảng Viên Như Tâm 1/BRVT. Ban Điều hành đã cử các chúng đến trực tiếp hướng dẫn giảng dạy tại các lớp học huynh trưởng bậc Kiên, Trì.

Vào ngày chủ nhật 03/12/2023 các học viên các chúng đến giảng tại hai bậc học huynh trưởng Kiên, Trì  tại chùa Lạc Bang với sự dự giờ của anh Tâm Chế và anh Tâm Lễ.

Nhìn chung các huynh trưởng học viên của các Chúng đã nỗ lực soạn thảo giáo án, tham khào các tài liệu về đề tài sẽ diễn giảng. Thế nên các giờ học khá sinh động, sự tương tác giữa giảng viên và học viên rất tốt. Sau mỗi đề tài giảng của huynh trưởng học viên khóa ĐTGV, huynh trưởng dự giờ đều đóng góp ý kiến, nhận xét những mặt ưu, khuyết điểm của giảng viên đồng thời cũng chia sẻ thêm những kiến thức nội điển, ngoại điển, kiến thức phổ thông  cho lớp học.

Tiếp tục chương trình tu học, huấn luyện cho khóa ĐTGV vào ngày  thứ bảy ngày 9/12/2023 khóa học lại tập trung về chùa Lạc Bang để tiếp tục thực tập và huấn luyện. Vào ngày này các học viên còn lại sẽ hoàn thành thực tập giảng lần 2 và anh Tuệ Hòa chia sẻ về đề tài Nhạc lý Căn bản cho học viên. Trong ngày này thủ chúng cùng học viên cũng họp để thảo luận cho kế hoạch thực hiện tập tài liệu tu học của khóa và thực hanh quyển kỷ yếu của khóa .

Kỳ học thứ 19 kết thúc lúc 17 giờ, toàn thể anh chị Ban điều Hành và học viên giây thân ái chia tay.

z4958882628814_c3bb9ce3b65c3919f7ed7fcf8541e4e0

z4958882648204_8ce8350c8b5968ea6580d8e54fc9a182

z4958882667838_f77bd4f117160b0156c8ef143f44a0e6

z4958882695469_1a04a5601a18a33c34395b5e626ee52b

z4958882711620_c2b9abb9f9f72fec8da5c43378532a89

z4958882741631_4c19714ac7925bdf105f767c1482287c

z4958882749234_0824e25becbbc55324a3374766f04498

z4958882761953_cc0a31f5585dc1e2dedca44d87a2b137

z4958882790317_b2e87de6aaccc3cb16bd8cff9fc3d7df

z4958882801620_9282fb7ee7b8aee409bbc416c1833fcf

z4958882826926_282b35a8d65135b4a75a3098abc552cd

z4958882853074_e86a7eaa0aaabf88803613fd89b6fbce

z4958882869253_230340febaec887752791c0d948ba6f2

z4958882894431_0d001550ed4fa9c3df24924ab0585455

z4958882922015_ea039e67e9f863a2b70bd81a737a7c24

z4958882937194_5cbaf60582b47f7eef43258f44629e24

z4958882950478_87abaababcccb70326e45c271ffad704

z4958882966336_c027383854645fa5b58eb8ef0baf0e8c

z4958882981999_42b8b783dfcc5a64004ad319c6e80d40

z4958883010928_fb86a84875aaf3acaa8f95140865e484

z4958883021952_ea63330d24b2a39454c99745d9c3493a

z4958883046593_ca0248086ef2c098d2a6e511521006a3

z4958883056314_ef14b61d0449235eb0c2df1dfae5c869

z4958883085510_ec9aa6c0daa0d8ce44eae1a4c127899c

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb