Lễ thọ cấp Huynh Trưởng

Nhân cialis Brand Levitra benefits dịp tập trung Khóa Tu Nghiệp Hành Buy vpxl online Chánh GĐPT, lúc 04 giờ sáng ngày 5/6/2010 tại chùa Viên Hưng, Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ thọ cấp Tín cho 2 HT Trung Nghĩa Đoàn Ngọc Đức và Quảng Tiến Trần Thanh Dũng. Buổi lễ được Ni sư Thích Nữ Nhựt Hạnh, trụ trì chùa Viên Hưng – Cố vấn Giáo hạnh GĐPT tỉnh chứng minh với sự tham dự của toàn thể Ban Hướng Dẫn và các HT Học viên Khóa Tu Nghiệp (đủ điều kiện tham dự theo nguyên tắc) hiện diện.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb