CÒN NHỚ… LỜI NGÀI?

                                   

                  CÒN NHỚ… LỜI NGÀI?

                                              

                                                                        Con quỳ xuống cầu xin Thiện Thệ

                                                       Chấp tay đảnh lễ đấng Từ Tôn

                                                                  Mấy ngàn năm Đâu Suất giáng trần

                                                                   Mưa giáo pháp thấm nhuần nhân thế

                   Ơn pháp nhủ mênh mông trời bể

                      Vạch đường tu giác ngộ quần sanh

         Hãy tự mình thắp đèn trí tuệ

                    Thắng hận thù chấp trước vô minh

                                                                     Nguyên nhân khổ, con đường thoát khổ

                                                                 Ngay tự tâm, hành nghiệp chính mình

                                             Tám mươi năm dãi dầu hóa độ

                                                            Chẳng bận lòng trước cuộc nhục, vinh

                    Gót chân mòn dặm đường sương gió

             Bỏ lợi danh vượt núi băng ngàn

           Từ vua quan đến hàng dân giã

               Lời ngọc vàng còn đó ngàn năm

                                                  Giáo lý ngài không phân cao hạ

                                                      Tình thương ngài bình đẳng thế gian

                                          Nước từ bi dập tắt lửa thù hằn

                                              Sống tự tại giửa cỏi đời trói buộc

                   Chỉ tại con người chạy theo chức tước

                   Mê hư danh, bị mua chuộc! quên lời…

                   Bài thuyết pháp thành lý thuyết xa xôi

                   Bi-Trí-Dũng hóa quyền uy, danh vọng!

                                                   Con quỳ xuống xin thành tâm bái sám

                                                 Xin ánh từ quang soi sáng lòng người

                                                Tam Tạng kinh dù hôm nay còn tụng

                                                 Chỉ có lòng người… thay đổi mà thôi!

`                                                                                   TÂM HOÀI

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb