Ban Hướng Dẫn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín

 Vào lúc 05giờ ngày 05 tháng 4 năm 2012 nhằm ngày 15.3. nhâm thìn, BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín cho Huynh trưởng tân thăng năm 2012 tại chùa Thiên Quang, huyện Xuyên Mộc BRVT.Đại Đức Thích Thiên Thuận trú trì chùa Thiên Quang đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ trong buổi lễ. Anh trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh và đông đủ anh chị Htr trong Thường Vụ BHD đả đến chủ tọa và tổ chức buổi lễ. Các Htr tân thăng đã dâng lời phát nguyện thọ nhận trách nhiệm của một Htr cấp Tín GĐPT.VN. Anh trưởng BHD đã thay mặt tổ chức công nhận lời phát nguyện và phát biểu chúc từ, nhắn nhủ với anh chị Htr tân thăng về vai trò bổn phận, trách nhiệm của người Htr và mong mỏi quý anh chị luôn ý thức về lời phát nguyện trước Tam Bảo đối với Đạo pháp, Dân Tộc và Lý tưởng GĐPT.

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb