BUỔI SINH HOẠT GĐPT KHÁNH ÂN

MỘT BUỔI SINH HOẠT GĐPT

KHÁNH ÂN

Cũng như hằng tuần cứ vào đúng 2h00 gđpt Khánh Ân bước vào giờ sinh hoạt định kỳ hàng tuần,sau phần nghi thức lễ phổ thông là phần lễ Đoàn được diễn ra trang nghiêm,báo cáo Đoàn lên Đơn vị là phần không thể thiếu trong mỗi buổi sinh hoạt. Đặt biệt riêng tại Đơn vị có buổi “câu chuyện dưới cờ” mà BHT Đơn vị đã giao cho ace cấp Tập Đơn vị chịu trách nhiệm phần này-hôm nay là đến lượt Chị Nguyên Đông(Liên Đoàn Trưởng Nữ) đến “câu chuyện dưới cờ” cùng các em,nội dung câu chuyện là nhắc nhở các em tu học và thực hiện đúng 5 điều luật dựa trên câu chuyện mà Chị đã dẫn dắt…


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb