ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU VIÊN TỊCH

ĐIẾU VĂN

TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

  Chí tâm đảnh lễ

NamMô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Phật Giáo Việt Nam Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Ân Sư Thành Viên Sáng Lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ma-ha Sa-môn Tỳ-kheo Bồ-tát Giới Pháp Danh Thượng Tâm Hạ Trí, Hiệu Viên Dung, Tự Minh Châu, Thế Danh Đinh Văn Nam, Tác Đại Chứng Minh.

  Chúng con:
Toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trước linh đài phủ phục dâng lên
Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống
Lời cảm niệm bậc Thiền Sư long tượng
Vị Thầy đại trí chốn phương trượng thiền gia
Đấng Ân Sư sáng lập vườn nhà
Cho đoàn Lam giữa Ta-bà hiện hữu.

Kính bạch Giác Linh Thầy
Hiệp Kỵ hôm nay chúng con xin dâng lời vụng dại
Đốt nén tâm hương
Đê đầu kính lạy
Cúi xin Thầy hiễn linh chứng giám.

Chúng con kính nghe rằng:
Phật pháp nhiệm mầu, pháp giới chúng sanh đồng kính ngưỡng
Pháp vương vô thượng, mười phương phàm thánh thảy quy y
Pháp thân chơn như, sống chết chẳng là gì
Pháp tánh thường trụ, có đâu sinh, diệt?

Bởi thế nên Thầy hiện thân bậc Đạo Sư minh triết
Phương tiện Ta-bà giáo hóa độ sanh
Hiện sanh thân – mà chứng Pháp thân
Duyên tục đế – thênh thang về chân đế.

Nhớ Linh xưa:
Vọng tộc Nho gia dòng khoa cử

Cần mẫn sách đèn trí tuệ sớm hanh thông
Rũ áo từ quan, rời bỏ tòa Khâm
Về dân dã một lòng theo học Phật
Cùng bác Tâm Minh quyết tâm sáng lập
Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục
Với đồng sự áo lam tô bồi công đức
Xây dựng đài sen trắng ngát hương
Trong phong trào “Chấn hưng Phật Giáo”
Tiên phong giáo dưỡng đoàn thanh niên học Phật
Miệt mài làm Phật sự bao năm
Chánh Thư Ký Hội Phật Học An Nam
Vì đạo hy sinh rút ruột tơ tằm
Cho đến lúc hình thành Gia Đình Phật Tử
Báo Viên Âm một thời hương lam tỏa
Đạo từ bi thắm đượm xứ kinh kỳ
Đồng biên soạn những trang giáo án đầu tiên cho tổ chức
“Phật Pháp 4 Cấp” sách gối đầu Huynh Trưởng
Viên gạch nền cho lý tưởng vươn lên
Mấy chục năm sau trong lòng bao thế hệ Lam Viên
Thân thương lắm! Ngôn từ “chú Châu” ngày đó
Anh em, thầy trò dưới mái chùa gắn bó
Chia ngọt, sẽ bùi, kiến giải đồng phân
Che chở đoàn Lam dưới vạt áo nâu sòng
Cây Tất-bát vẫn gieo mầm trí tuệ.

Nhớ Linh xưa:
Giả từ Tổ Đình vân du học đạo
Xứ Phật một lòng theo dấu Như Lai
Sancrit; Pàli; Anh; Hán; Phạn… miệt mài
Bao nội điển tiếp thu truyền hậu thế
Ngoại điển thanh minh danh vang bốn bể
Tiếp tục truyền thừa hậu duệ ngàn sau
Về quê hương khai trường đại học Phật Giáo khởi đầu
Viện Vạn Hạnh đào tạo Tăng tài đất nước
Bao thế hệ thiền môn tiền phong trí thức
Hiểu đạo, dựng đời, yêu xứ sở quê hương
Giữa biển sóng ba đào, thế gian ma cường pháp nhược
Thầy an nhiên tự tại
Kiên trì hóa độ hoằng dương
Thế sự thịnh suy biến đổi vô thường
Bậc đại trí vẫn tùy duyên bất biến
Tâm bất động giữa muôn ngàn biến động
Tùy duyên hiện tướng, phương tiện vô cùng
Khai tràng thuyết pháp, phiên dịch tạng kinh
Bình đẳng giáo hóa độ quần sanh – phất tung tà áo rộng
Thênh thang vào địa ngục – như du hóa Thiên đường
Chín lăm năm ngọt bùi thế sự, tạm trú Ta-bà
Sáu bốn mùa Hạ Lạp sáng tỏa thiền gia
Hạt Minh Châu ngời ngời, trí Văn Thù khơi tỏ
Hạnh nguyện Phổ Hiền quốc độ nhiếp Viên Dung
Bậc Chúng Trung Tôn đại nguyện đã đắc thành
Bao vinh nhục; thăng trầm; danh vị; huân chương…
Vào chân đế chỉ là tuồng ảo hóa!
Gặp thời thế, thế thời phải thế!

Rồi một sớm đầu thu, đất trời bi lệ
    Vĩnh biệt Đạo Sư!
Trăng Lăng-già xế bóng
Rừng Ta-la thiếu bóng cội tùng già
Đệ tử chúng con bàng hoàng thương tiếc
Khi nghe Thầy thâu thần tịch diệt
Mênh mông bể học, bát ngát Diêm-phù
Thuyền từ tách bến mịt mù khói sương
Tùng lâm hoàng hạc đã lên đường
Bậc thạc đức an nhàn về cõi Phật.

Than ôi!
Sông Hằng Hà ngậm ngùi sóng vỗ
Núi Trường Sơn nhỏ lệ dưới mưa thu
Phật Tử mười phương chịu tang ngài Viện Chủ
Lam Viên phương này đau đớn khóc Ân Sư
Vẫn biết rằng thế gian vô thường sanh tử – tử sanh
Chín mươi lăm năm trụ thế, nguyện viên thành
Thầy trở lại cõi tịch quang thường tịnh
Theo chân Phật, Thầy lên đài thượng phẩm
Sao lòng chúng con thương tiếc mãi Thầy ơi!
Tiếng “Chú” ngày xưa vọng lại nỗi ngậm ngùi
Trong tâm khảm đàn con Thầy giáo dưỡng
Tôn Sư khuất núi từ đây…
Đường còn mê lộ bóng Thầy phương nao!
Hôm nay đây trong nỗi nghẹn ngào
Đốt hương khấn nguyện tiển chào Từ Tôn
Sen trắng Thầy ươm vẫn mọc giữa lửa hồng
Lời phát nguyện ngàn sau còn vang vọng
“Dù bao nhiêu gian khổ
“Dù gặp nhiều nguy khó
“Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ”.

Dưới linh đài tưởng niệm đấng Ân Sư
Đốt nén tâm hương
Đê đầu lạy tiển
Đồng nguyện đức Di Đà tiếp dẫn
Giác Linh Thầy thẳng bước lên đài sen thượng phẩm thượng sanh
Cúi xin Thầy ai lân chứng giám.

NamMô A Di Đà Phật.

Nam Mô Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Sáng Lập Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Húy Thượng Tâm Hạ Trí, Hiệu Viên Dung, Tự Minh Châu, Thùy Từ Tác Đại Chứng Minh.

oOo

Toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đê đầu cẩn bái.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb