ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT.VN LẦN THỨ IX

a11bde33d41b2e059f5b66ee93df81a7 49986494.backgrounddh20122 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   Sáng nay vào lúc 07h30, ngày 13.10.2012 (nhằm ngày 28.08.Nhâm Thìn). Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam chính thức cử hành trang nghiêm và trọng thể tại Tu viện Quảng Đức (số 33 Đặng Văn Bi, Thủ Đức).  Toàn thể  214 Huynh trưởng Đại biểu cho 22 BHD, BĐD, BCH  đã về tham dự Đại hội. Toàn thể Lam viên đã thành tâm cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng Cố vấn GĐPT Việt Nam quang lâm Đại hùng bảo điện để  chứng minh cho Đại hội Huynh trưởng toàn quốc GĐPT Việt Nam lần thứ 9.   Thành phần chứng minh:   –  Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh   –  Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh.   –  Hòa Thượng thượng Lưu hạ Thanh thành viên Hội đồng Tăng già chứng minh.   –  Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –  Hoà Thượng thượng Đức hạ Thắng phó ban Nội vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –  Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm phó ban Ngoại vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam   –  Thượng Tọa thượng Nhuận hạ Châu phó thư ký – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –  Thượng Toạ thượng Chơn hạ Thức – Trú trì Tu viện Quảng Đức.   Trước hết là Lễ cầu nguyện trước Tam bảo. Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh đã niêm  hương bạch Phật,  chư tôn trong Hội đồng Tăng già chứng minh cùng Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam và toàn thể Đại biểu đồng tụng bài  tựa Kinh Thủ Lăng nghiêm với hùng lực trang nghiêm,  lời kinh được tiếp nối với Tứ hoằng thệ nguyện, và sau phần kết thúc Lễ cầu nguyện là Lễ khai mạc Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9.   Mở đầu Lễ khai mạc là  Giáo từ của  Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh thượng Đức hạ Chơn.   “Kính thưa chư tôn Hòa thượng Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong BHDTƯ/GĐPT Việt Nam cùng toàn thể quý anh chị Huynh Trưởng có mặt về tham dự Đại hội hôm nay.   Tất cả anh chị em Huynh Trưởng về tham dự trong Đại hội hôm nay hãy nên nhớ rằng trong sinh hoạt GĐPT chúng ta các anh chị phải ứng dụng Ái ngữ pháp đối với mọi người có như vậy mới giác ngộ và hoằng hóa được các em trên con đường tu học Phật. Ngày nay các anh chị Huynh Trưởng đã có Hội đồng Tăng già chứng minh và Hội đồng cố vấn, hỗ trợ GĐPT Việt Nam sinh hoạt tu học, nếu có gì vướng mắc các anh chị thỉnh thị xin ý kiến góp ý để các anh chị GĐPT Việt Nam thực hiện phật sự mỗi ngày được tốt hơn. Cuối cùng kính chúc quý anh chị Huynh Trưởng chân cứng đá mềm và tinh tấn để dìu dắt cho các em trên con đường tu học phụng sự lý tưởng và phụng sự Đạo pháp dân tộc”   Tiếp theo chương trình của buổi lễ:   –  Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Huyền, Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam  cung tuyên danh sách Chư tôn  thành viên  Hội đồng Tăng già chứng minh  (xem văn bản)   – Hòa thượng Thượng Minh Hạ Tâm, Phó ban – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam tuyên đọc Bản quy nguyện của Hội Đồng Cố vấn GĐPT Việt Nam gồm: 7 chương, 19 điều và 41 khoản đã được Hội đồng Tăng già Chứng minh và Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam thông qua ngày 24.05.2012 tại chùa An Linh, quận 12, TP. HCM được Hòa Thượng Thượng Thủ ký và áp dụng từ ngày ký (xem văn bản).   – Thượng Tọa Thích Chơn Thức  cung tuyên danh sách   thành viên Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn GĐPT Việt Nam gồm: 16 vị (xem văn bản)   – Thượng Tọa  Thích Nhuận Châu, Phó Tổng thư ký Ban thường trực Hội đồng cố vấn tuyên đọc danh sách Ban cố vấn giáo hạnh của các BHD GĐPT Tỉnh, Thành…   Ban tổ chức Đại Hội cung thỉnh Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh  ban đạo từ:   Đạo từ của Hòa Thượng thay mặt hội đồng Tăng già chứng minh đã mang đến cho toàn thể Đại hội một sinh khí mới, đầy niềm tin và tinh thần cống hiến cho lý tưởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc.   Lễ Cầu nguyện cho  Đại Hội  GĐPT Việt Nam tại ngôi Chánh điện Tu viện Quảng Đức đã hoàn mãn trong niềm hân hoan đón chờ những sự kiện mang ý nghĩa định hướng cho tương lại hành hoạt của sứ mệnh người Huynh Trưởng trong giai đoạn mới.   LỄ KHAI MẠC   ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN 9   GĐPT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2016   — o0o —   Sau Lễ cầu nguyện là Lễ khai mạc Đại Hội   Vào lúc 09h, ngày 13.10.2012 (nhằm ngày 28.08.Nhâm Thìn) tại Tu viện Quảng Đức (số 33, Đặng Văn Bi, Thủ Đức) tiến hành phiên khai mạc Đại hội Huynh Trưởng toàn quốc GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.   Lễ khai mạc dưới sự chứng minh của quý Chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban Thường Trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.   –   Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn Thượng thủ Hội đồng Tăng Già chứng minh   –   Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu Phó Thượng thủ Hội đồng Tăng Già chứng minh.   –   Hòa Thượng thượng Lưu hạ Thanh thành viên Hội đồng Tăng Già chứng minh.   –   Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền Trưởng ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –   Hoà Thượng thượng Đức hạ Thắng phó ban Nội vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –   Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm phó ban Ngoại vụ – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam   –   Thượng Tọa thượng Nhuận hạ Châu phó Tổng thư ký – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   –   Thượng Toạ thượng Chơn hạ Thức – Trú Trì Tu Viện Quảng Đức.   –   Thượng Toạ thượng Nguyên hạ Hiền thành viên Hội Đồng Cố vấn GĐPT Việt Nam.   Trước khi bước vào buổi lễ là nghi thức cử Phật giáo kỳ và cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm Chư vị Tiền Bối Hữu Công, Chư vị Ân Sư, Chư vị Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam đã quá cố và đã hy sinh bảo tồn Đạo Pháp và  dân tộc.   Chủ tọa buổi lễ khai mạc gồm có:   – Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam.   – Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH, Phó Trưởng ban BHDTƯ GĐPT Việt Nam.   – Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT Phó Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam.   Khách mởi Đại Hội   – Anh Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, TTK BHDƯ GĐPT Việt Nam trên thế giới ,Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại.   – Anh Tâm Tựu SỬ THÀNH thành viên BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.   Tham dự Đại Hội GĐPT Việt Nam lần thứ 9 gồm: 214 Đại biểu của các Tỉnh, Thành trên toàn quốc về tham dự.   Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ GĐPT Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc:   “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   Ngưỡng bái bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam chứng minh.   Hôm nay trong không khí trang nghiêm của toàn thể Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam chúng con được vinh hạnh cung thỉnh quý Ngài về chứng minh buổi lễ và được quý Ngài tuyên đọc bản quy nguyện bản thệ Tăng già, sau 40 năm GĐPT Việt Nam được tổ chức Đại hội HT toàn quốc GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016, mặc dù gặp nhiều chướng duyên, khó khăn nhưng anh chị em Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam vẫn phải luôn cố gắng để vượt qua mọi thử thách của nội ma ngoại chướng trùng bủa, BHDTƯ GĐPT Việt Nam đã lèo lái con thuyền đi đúng hướng và cũng có lúc chúng con phải im lặng như Chánh pháp để cho tổ chức thăng trầm rồi vượt qua mọi nguy khó, toàn thể Đại hội chúng ta phải luôn vâng theo lời của quý Chư Tôn Đức trong Hội đồng Tăng già, Hội đồng cố vấn giáo hạnh để tiến tu trên bước đường phụng sự lý tưởng, chúng con xin đê đầu đãnh lễ quý Chư Tôn Đức, chúc quý vị quan khách và toàn thể quý HTr GĐPT Việt Nam luôn thân tâm an lạc và tuyên bố khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2016…”   Những lẵng hoa tươi thắm do chị Uỷ Viên Thanh Nữ và chị Uỷ Viên Nữ Oanh Vũ thay mặt  BHDTƯ GĐPT Việt Nam, kính dâng lên Chư Tôn Đức những lẵng hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính và biết ơn.   Các BHD trong ngoài nước đã chúc mừng Đại Hội   – Lẵng hoa của BHD GĐPT Việt Nam trên thế giới chúc mừng Đại hội   – Lẵng hoa của BHD GĐPT Việt Nam tại hải ngoại chúc mừng Đại hội   – Lẵng hoa của Ban Điều Hợp GĐPT miền Tây Nam Phần chúc mừng Đại hội   – Lẵng hoa của BHD GĐPT Ninh Thuận chúc mừng Đại hội   – Lẵng hoa của BHD GĐPT Đà Nẵng chúc mừng Đại hội   – Phần quà lưu niệm của BHD GĐPT Quảng Nam 1 chúc mừng Đại hội   – Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Khánh Hòa chúc mừng Đại hội   – Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Bình Định chúc mừng Đại hội   – Phần quà lưu niệm của BHD – GĐPT Cam Ranh chúc mừng Đại hội   Cùng các điện thư chúc mừng của các BHD – GĐPT tại hải ngoại và các Tỉnh Thành trên toàn quốc.   – Phát biểu của anh: Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại “Kính thưa quý Chư Tôn Đức cho phép con được khóc òa lên để mừng cho ngày Đại hội mà cách nay gần 40 năm chúng con mới được tổ chức, được sự che chở của quý Ngài chúng con mới được diễm phúc này. Chúng con không biết nói gì hơn để bày tỏ sự biết ơn, chúng con xin đảnh lễ với quý Ngài một lạy và xin đảnh lễ với Đại hội 2 lạy để nói lên sự cùng kham cùng khổ để tổ chức thành công Đại hội này…”   Thay mặt Hội Đồng Tăng già chứng minh, Ban thường trực Hội Đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam ban pháp từ   “Kính bạch Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa trong Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong BHDTƯ GĐPT Việt Nam và quý anh chị HTr của các đơn vị GĐPT Tỉnh Thành có mặt về tham dự buổi đại hội hôm nay.   Thời gian đã trôi qua gần 40 năm tất cả anh chị em chúng ta đã nằm gai nếm mật cho đến nay mới được tươi sáng, đó là kết quả của chúng ta đã chịu cố gắng tu học, tụng kinh niệm phật mới được như ngày nay, chúng ta phải sống như thế nào như bông hoa sen “Gần bùn mà chẵng hôi tanh mùi bùn”. Đạo Phật đã dạy chúng ta phải biết kiên trì nhẫn nhục để vượt qua gian lao thử thách, phong ba bảo táp, chúng ta phải nhận thấy rằng trên vai chúng ta đang mang nặng một trọng trách là giáo dục thế hệ đàn em đi theo con đường Chánh Pháp, phải biết hỷ xả, luôn thể hiện lòng từ bi để phụng sự đàn em, phụng sự Đạo Pháp, giữa cuộc sống đời thường với bao gian lao cạm bẫy và thử thách chúng ta phải thật sự cố gắng, chúng ta phải thấy rằng trãi qua hơn nữa thế kỷ chúng con mong rằng các Ngài hãy dủ lòng thương, dìu dắt đối vối chúng con để cho chúng con trong những ngày tới đây cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, chúc Đại hội thành công tốt đẹp”   Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN – Tổng Thư Ký BHDTƯ – GĐPT Việt Nam cảm tạ, nguyện thực hành nhưng lời pháp nhũ của Hoà thượng “Kính bạch Chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam. Kính thưa quý anh chị trong BHDTƯ GĐPT Việt Nam.   Kính thưa quý anh chị trong Hội đồng cấp Dũng.   Chúng tôi rất lấy làm cảm động khi nhìn thấy có số anh chị HTr từ các nơi đã vân tập về đây từ mờ sáng, và rất vui mừng được tề tựu đông đủ, được các Ngài hoan hỷ về chứng minh buổi lễ. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp thể khinh an, chúng con xin Y giáo phụng hành, xin kính chúc Đại hội thành công viên mãn’’   Phiên khai mạc được kết thúc lúc 10h cùng ngày.   Toàn thể Đại Hội  GĐPT Việt Nam cung thỉnh Chư Tôn Đức Hồi Quy Phương Trượng   PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI   — o0o —

 1. Phiên họp khoáng đại 1:

Đến 10h25 cùng ngày, phiên họp khoáng đại 1 được tiếp diễn dưới sự chứng minh cùa Chư Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam.   Chủ tọa có quý anh chị:   – Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH ,Phó Trưởng ban điều hành BHD TƯ GĐPT Việt Nam.   – Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT, Phó Trưởng ban ,BHDTƯ GĐPTViệt Nam.   Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN,Tổng Thư Ký BHDTƯ GĐPT Việt Nam.   Mở đầu cho phiên khoáng đại 1, Anh Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG ,Phó TTK/BHDTƯ/GĐPT Việt Nam thay mặt BHD TƯ GĐPT Việt Nam, Báo cáo tổng kết tình hình sinh hoạt tu học của BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2012. Sau đó Chị Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA, Phó TTK/ BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam thay mặt BHDTƯ/GĐPT Việt Nam đọc Phương hướng kế hoạch sinh hoạt tu học của BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.   Phiên họp tạm khép lại lúc 12giờ cùng ngày.   Toàn thể Đại hội cung tiễn Chư Hòa Thượng chứng minh Hồi Quy Phương Trượng và thọ trai.

 1. Phiên họp khoáng đại 2:

1. Bầu cử thành phần nhân sự BHDTƯ/GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016:   – Ban tổ chức Đại Hội đã cung thỉnh quý Chư tôn đức trong Hội đồng Tăng già chứng minh  – Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam chứng minh phiên họp khoáng đại 2   – Chủ tọa: Huynh Trưởng cấp Dũng: Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHDTƯ / GĐPT Việt Nam.   – Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH, Phó Trưởng BHDTƯ/ GĐPT Việt Nam.   – Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI, TTK BHD /GĐPT Việt Nam trên thế giới ,Trưởng BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại.   – Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG, UV Nội vụ BHDTƯ/GĐPT Việt Nam.   Trước khi bước vào phiên họp khoáng đại 2, Hoà Thượng Thích Thái  Hòa Tổng thư ký ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam ban pháp thoại cho Đại hội cùng nghe và thực hiện trong 3 điều: Hòa hợp, Thanh tịnh, Thương yêu. Toàn thể Đại hội xin y giáo phụng hành.   Toàn thể Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2012 xin từ nhiệm. Anh Như Thật Nguyễn Công Minh đại diện BHD TƯ/GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua “Xin chân thành cám ơn quý Chư tôn thiền đức cùng các Anh Chị giúp đở tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ do Tổ chức giao phó..”   Trước khi tổ chức bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN đọc Quyết định của Viện Hóa Đạo GHPHVN TN bổ nhiệm Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam và chức vụ Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ.   Số lượng Huynh trưởng Đại biểu chính thức tham dự bầu Ban thường vụ : 212 Đại biểu.   Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN đại diện Tiểu ban nhân sự giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban thường vụ, kết quả quý anh chị trúng cử trong Ban Thường Vụ nhiệm Kỳ 2012-2016.

 1. Anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, được Đại Hội suy cử Trưởng BHDTƯ GĐPT VN

Đại hội bầu theo danh sách đề cử của Tiểu ban nhân sự và các Miền.

 1. Anh Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH
 2. Chị Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT
 3. Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN
 4. Anh Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG
 5. Chị Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA
 6. Anh Thị Nguyên  NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
 7. Anh Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN
 8. Anh Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
 9. Anh Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
 10. Anh Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC

Tân  ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 đọc lời phát nguyện trước Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam và trước toàn thể Đại hội.Anh Nguyên Tín thay mặt tân Ban thường vụ “… chân thành tri ân Chư tôn thiền đức đã tín nhiệm, chúng con (tôi) cố gắng hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao phó…”   Hòa Thượng Thượng Thủ thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam. Tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016 xin Y giáo phụng hành.   Tân Ban thường vụ, BHDTƯ GĐPT Việt Nam. họp thường vụ để công cử các chức danh trong Ban thường vụ, công cử các Uỷ viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016.   LỄ BẾ MẠC   ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN 9   GĐPT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2016   Đến 18h00 cùng ngày, Lễ bế mạc Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam,  dưới sự chứng minh của chư Hòa Thượng trong Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam.   – Anh HTr cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG tân Uỷ viên Nội Vụ BHD TƯ GĐPT Việt Nam, tuyên đọc danh  sách tân BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016. Sau đó đọc lời phát nguyện trước Tam bảo, trước Hội đồng Tăng già chứng minh, trước Ban thường trực cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam. Toàn thể tân BHDTƯ GĐPT ViệtNamđãnh lể trước Tam bảo.   Hoà Thượng Thích Lưu Thanh thay mặt Hội đồng Tăng già chứng minh và Ban  thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT VN gắn phù hiệu chức vụ cho tân BHDTƯ/ GĐPTVN.   Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm thay mặt Hội đồng Tăng già và Ban  thường trực Hội đồng cố vấn GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện của tân BHDTƯ/GĐPT Việt Nam và có lời pháp nhủ đến toàn thể Huynh trưởng GĐPT Việt Nam “… Người HT chúng ta dến với tổ chức GĐPT bằng cả tinh thần ý thức trách nhiệm, bằng cả tình yêu thương, chứ không phải vì học thức cao, kiến thức rộng, cũng chẳng vì chức vụ cao, cấp cao để rồi ngã mạn tự cao, tự đại mà phải thật sự bằng tình thương vô ngã…”   Huynh Trưởng cấp Tấn Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, tân Tổng thư ký BHD TƯ/ GĐPT Việt Nam tuyên đọc quyết nghị của Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9.   Tất cả anh chị em Lam viên cung tiễn Chư Tôn Đức chứng minh hồi quy phương trượng và dây thân ái ra về trong sự vui mừng, hoan hỷ, hoà hợp thương yêu.

VP BHD TƯ GĐPT Việt Nam

  e650d711a37972688bcdc7b2eb80b973 49986496.img1478 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   9dee4fc7ee422ac6d125672e011e0445 49986499.img1480 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   33b72d0c0918ba9d3d377e57d93c37bb 49986501.img1489 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   92f87046726de24f5a79e26bdc707ccb 49986503.img1490 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   e60d2505176533a047a47108ab2d3411 49986505.img1501 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   885977981250b92f77230af32e072c6d 49986508.img1505 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   83fccaf8605f91c0c57fc3f5a5f3bdac 49986509.img1508 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   875f8bff4cc75c3cde9e1b8a73756c79 49986511.img1511 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   906340cd49c1767b08498bce711dd8cc 49986514.img1516 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2ad4556ee89f68207fe51f928ee580aa 49986523.img1520 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   fe5b8a99df1ab4dd18a2d7907d7df838 49986525.img1526 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   0b76b46c407cbc72a32319a018ca7e5c 49986527.img1528 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   114b50756d62af5f5e61c6aad7550adc 49986530.img1529 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a9082f1a0dd6017c451d2a2cb0e3ad42 49986531.img1531 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   86fd3a810286ffa96a61a2062cad8e1f 49986534.img1538 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   3a4d492058e192ba01fed8fdff3db452 49986535.img1541 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   c1eb89c22497d8ff7ba297d47397ad50 49986540.img1543 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   fe899f858a78da65dfbf6eb4faf82c42 49986541.img1545 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   ba119695d5d5db91809f23036dc93716 49986542.img1546 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4dae3681b011e6c0102cf0a95e59a806 49986544.img1547 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6b961b6fbab4d72a975af238e3c42b83 49986546.img1548 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7f44beafcf00fab1dc6072d29fb68401 49986549.img1551 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   5295a8edee2a2d1bec0311e3cc8efb6b 49986552.img1554 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   8cdf53e2019285c791372674b13871e5 49986555.img1563 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   8b0f5d44385597c5a871a03bf9c6f2da 49986556.img1568 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   1ca65d9c4a72444c6991e2288f16e1ee 49986557.img1569 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   b55a9f075e25fa72fb3607be7a2c8b99 49986565.img1571 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   492f96df8daec6e8ee3548fa1b3ef365 49986567.img1579 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   44e47836a725d374b82b3c044eba4fd0 49986568.img1589 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX8579b4a1657a8ddd2a032142dac337a7 49986570.img1590 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   c6383973a38b08d24aa9140a59e3efc8 49986571.img1592 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   dfd1bef37f31ac7c3232924d2c7b801c 49986572.img1598 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   637bcb50c2a198383212d262dc2da3e6 49986574.img1606 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   be492f6b2ebdf6267ab66f509b0380c5 49986576.img1618 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   ba7e9b10cc63d5ef4115aee29fc9d2ba 49986577.img1623 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4c99c62b5a8106cc019b785ff460367b 49986579.img1627 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a3bd357e08238a51d430a05fc0e1e901 49986581.img1635 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   09c6778588ac028c3c259b36638023e1 49986587.img1638 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   277b6275b78b6e71c5563a645bf80488 49986590.img1642 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   3fe2b65dbce3974ae08b5a102aae07c8 49986593.img1648 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6989963d3cb22d92749313d2e816aecc 49986595.img1654 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   3e649a39c72586e0c40d849066265272 49986597.img1662 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7787cd94fe441b1affb082f4b2780ef2 49986600.img1665 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6f10f2add6bf79d91969008f7a5b10ea 49986601.img1667 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   13906a2dcc70510819e69f91af6c80fe 49986602.img1670 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   56a85cf5aed5c2774415c784fa25c24a 49986613.img1673 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   c4a4640f309c83bbf96837bdc85d082f 49986619.img1674 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   9f7750efd507b9a9f635b0d633876a42 49986620.img1688 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7f302848bf7622806af663491f6c7dc5 49986622.img1691 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   5dd03cb88d7d61f5330c284afd2ce715 49986625.img1693 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2aa3d535cfd01d1ec820f5650e79876d 49986629.img1694 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   eb48bb8852ee7a34ddd2f04c968b7e13 49986635.img1701 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   be3ce30d846b590f0e7a760a0eb460fb 49986636.img1712 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   be07a82ff8643e62cc167ac2b0f3cfd9 49986640.img1714 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   660d07895d892fad8a8e456afc180165 49986642.img1727 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   85df8170205ef918da1e10a528a1d425 49986643.img1730 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   b4fb4b6071f8c3a4c82c88b7bd03850b 49986645.img1744 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   919bad080191bc712ad8574104b4ea90 49986648.img1746 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   264cf8b0d192d9b7dab7e0a7209ae541 49986651.img1747 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   b207d27ecd87c283e8ecda8936f3dbd9 49986652.img1753 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2ab493f40464f0f28e7dfc51b6311524 49986653.img1756 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6ba86b5870b44d8c0a12c5906d20c445 49986661.img1762 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6a2af41e25a99b3c7fd0a57340573abd 49986663.img1767 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX52b65817aa1e9fd04d1010e2463156d0 49986664.img1780 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX0ac0ba5fcbacadd16b4f1f955f2c00a8 49986666.img1783 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   8c17d6b1f5e900b2f9107b4e25f6c09c 49986669.img1784 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a9c43acc4342ed6b4bb779738aef5094 49986672.img1791 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   935e15351afa7ab2a154f7b7f6e66f4b 49986674.img1809 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   77ff32e48ca74d1da30afa54225aba7c 49986675.img1817 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2e2ae3792f9aaf87927a936f3f63afa4 49986676.img1819 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4fd79015f01c94bc879e2d013ffa8e0a 49986682.img1823 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   29d1453d628d061f2501e84e03635cf9 49986683.img1843 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6ab2b693208360d3868a95cd60b8bfa6 49986684.img1849 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2dcf66bcdcbab80abb4a3381488df07e 49986685.img1854 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   61282c434acce87b342e326cc5198110 49986686.img1856 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a60d9e67f6460fc425fd0745a996ded2 49986688.img1859 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   92dd245087ff76568614ac6c0f2a2820 49986689.img1861 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4a0b4735b515cf0ecdb056c0424208e0 49986692.img1878 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   3f270f5a08548d551d56e3c8ff92ea3d 49986693.img1879 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2655e5c3ae337aa21ab393f8db143e8e 49986695.img1930 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   1408c822c014a2d2bff1d16b783fe81e 49986696.img1938 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   79a4f3a4aaaf8d469fc4fcd492229360 49986700.img1941 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4ba0c76fefd3770136728aa181566e12 49986701.img1944 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   9e84fb1327bdb4ab94c37117fd3fd66d 49986702.img1955 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d2f8ab862fd460872d1aad2610f050f2 49986704.img1957 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   f87aa1cc2c6ab99a994319cf9b5495bf 49986706.img1961 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   cefd2efe84963f7101e5e40bdc5deea7 49986708.img1962 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   0a9a58816bf32c1c33d0184f4b724088 49986710.img1963 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   ccbc651140af6b42e97ba4c2967f2a7c 49986712.img1964 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   0298f2c96ac48074bdcdd188d9c45c9b 49986718.img1966 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   817d4616640dd3a26227fc4a4c2c94d3 49986720.img1968 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   f3c024b5c4fe88b73c56ac2969de407e 49986722.img1970 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d45bf5c6b958b815ad781a77ee8c263c 49986723.img1971 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   adf0612a8e56b637d4ea8efbcb4d2b97 49986726.img1973 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6af8886fbadb67296946ed3edf4b4f35 49986728.img1974 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   e52b8df13b1c95306a0ea3eb0442b03a 49986729.img1978 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7eeb1cbb50069d7ef263c64a0a761cfe 49986731.img1983 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   02838dfeceb3a0b2ac164d53b24b2327 49986733.img1984 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   1e2c023465440ef96dbe9518a6525334 49986738.img1988 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   31ed50b1d048652796dfa77250917888 49986740.img1992 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   5275da222859b62fd6157166d290dd36 49986741.img1998 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2fa069b30221e5cce49c56d8f37b4593 49986742.img1999 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   63b91a55b3473a133089d5657dad5b86 49986743.img2000 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d07452e83798059176974e97505aab5b 49986745.img2001 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d37dbfdd094932d25dc07bd476651f97 49986749.img2008 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d184e8d59ae8efb2a68b04aaafadc4d5 49986750.img2010 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6c83c9cb06d1309d4b8b61a918c1d75c 49986752.img2011 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   685ade9d6609c089d24793f803bbe3a7 49986753.img2012 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   fbfc845d7bda4e4be0b8cfca7bdc7fe5 49986754.img2023 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   9c36120ce81e0f3ce39edb79cf90f347 49986760.img2028 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a6354a693610270ef33d20c82cd7d2a4 49986761.img2037 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   4dc774826b0efc70046e983dcaa8bbcf 49986762.img2043 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a34eca436d8e2db92863c460b33140f6 49986765.img2045 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   445113f5ae25930b28bf9593260744bd 49986766.img2047 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   2f9d89054a1cd62175b42d0393e739ac 49986767.img2050 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   78fe02d1202bdbd955f8bbf0a35fa56d 49986769.img2054 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   f7a6ff38d2daa1b34e41e63f794be545 49986771.img2056 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   492d0f0886fcb6130b70900606f18b87 49986772.img2068 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a2c2fd853729a7ba0eafc015bd92460f 49986774.img2069 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   702b1ef9ecdfc4f8ae187f8a57e361b8 49986777.img2070 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   71be121ffe8d713cef98d9d81c88fb60 49986781.img2072 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7d99c316c8913ab2d2cc4b31ef9f5af1 50004479.img2077 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   5e688d00f600ddb70b8f3ede4f8e2994 49986787.img2089 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   88010e71e735add7797438dfb8ad17cd 49986789.img2093 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   63dca9233e25640f99324b34e5ddfb14 49986792.img2131 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   6611628199d36dd56c7083577ac09ae9 49986793.img2135 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7fc94909a601109a9754c365c9654545 49986794.img2139 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   136c0a1ecf55b5bfd9e873f7a10c9003 49986796.img2143 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   a470e5f9b85761574b294638d13e9400 49986797.img2153 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   cf39fbfc03e785d20a6d6bf41c1709a9 49986798.img2154 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   afa2ac0f294633fcab9b0fe0f8cac6a5 49986801.img2156 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   ae4bebbe2bf7675b52f85ed542a0032d 49986805.img2160 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   00f59e1000e32fc3f86bdbf3f614afa1 49986807.img2163 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   97de17b1b2d09a6be6bd7b57ca14cb40 49986809.img2164 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   d1d7053b332441db2168314f28f28612 49986814.img2166 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   1e87f9929eb67107e8ccfb347c381823 49986816.img2168 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   895c476980b26386f6d97cb7bb1fc414 49986819.img2176 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   aa4a2a4c05f91d186776823f11de4621 49986821.img2177 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   e84375bdda89fe09ef4a3328699151d7 49986823.img2183 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   f4b289650e00cabb11626d2758139426 49986825.img2184 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   456bff5011312cf165bcc238ba8c3329 49986833.img2188 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX   7d3dcf030168ef91a0e43dbe75998a38 49986834.img2192 ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM LẦN IX

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb