QUYẾT NGHỊ ĐẠI HỘI KỲ III GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

 

 

 

QUYẾT NGHỊ

 

 

 

ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI  KỲ III và HẢI NGOẠI KỲ V – 2012

 

 

 

Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng Đại Biểu của 25 phái đoàn gồm 127 thành viên tham dự Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – kỳ III và Hải Ngoại kỳ V, 2012 – tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

NHẬN ĐỊNH

1. Phật Giáo Việt Nam tiếp nhận giáo lý Phật đà đã trải qua hơn 2000 năm truyền thừa, gắn liền với vận mệnh thịnh suy của Dân tộc, tạo thành nền tâm linh và văn hóa đất nước. Gia Đình Phật Tử ViệtNamđã tiếp nhận và được nuôi dưỡng từ nguồn tâm linh và văn hóa ấy

2. Bản Thệ Tăng Già, lập nguyện của các đệ tử xuất gia đầu Phật, cùng hòa hiệp trong bản thệ thanh tịnh tuyên dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sanh; hy cầu Phật pháp trường tồn, hướng đến cứu cánh giải thoát và giác ngộ.

Nhờ ân đức giáo dưỡng củaChưvị Cố Vấn Giáo Hạnh, sáng lập và ân sư cũng như tinh thần hy hiến của hàng Huynh Trưởng tiên phong để Tổ Chức được trường tồn, phát triển.

3. Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam gần 70 năm y cứ vào Chánh Pháp và lý tưởng để thực hiện sứ mệnh giáo dục: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”.

Trải qua những đoạn đường đầy cam go thử thách, đầy phong ba bão táp, nhưng con thuyền của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn giữ vững hướng đi, để hôm nay áo Lam và Hoa Sen Trắng kết thành những hạt kim cương bất hoại hiện hữu khắp năm châu bốn bể để hình thành tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

4. Gia Đình Phật Tử ViệtNamgần 70 năm đóng góp vào sự nghiệp giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên trở thành những Phật Tử tốt cho Đạo pháp, công dân tốt cho Dân tộc và con người tốt cho cộng đồng nhân loại

5. Tổ chức Gia Đình Phật Tử ViệtNamtrong và ngoài nước đang trên đà phát triển, trên hành trình thăng hoa không làm sao tránh khỏi những chướng duyên nghịch cảnh từ thực tế của những xã hội. Lượng định những khó khăn và ảnh hưởng đó, Đại Hội quyết nỗ lực biến những chướng duyên trở thành thuận lợi để cùng với Chư Tôn Đức trong Tăng già tuyên dương chánh Pháp. Nên, các Huynh trưởng lãnh đạo các cấp cần trang bị và quán chiếu tinh thần HÒA HỢP, THANH TỊNH, THƯƠNG YÊU để hoàn thành sứ mệnh phụng sự lý tưởng Áo Lam.

Từ những nhận định trên Đại Hội đồng thanh

QUYẾT NGHỊ

1.      Gia Đình Phật Tử ViệtNamlà một thực thể sinh tồn và hành hoạt trong lòng Dân Tộc và Đạo Pháp. Nên, Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới phải tự rèn luyện phẩm chất BI TRÍ DŨNG để đóng góp cho Dân tộc và Nhân loại.

2.      Sứ mệnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là sứ mệnh được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện và Bộ Đề Hạnh qua con đường giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo là hướng đi bất hoại đối với mọi biến thiên lịch sử. Nên, Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử ViệtNamtrên thế Giới nguyện “trau dồi trí tuệ, tôn trọng sư thật.”

3.      Y cứ vào Bản Thệ Tăng già để làm chổ nương tựa vĩnh viễn cho tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

4.      Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới và tổ chức Thanh Niên Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới có những tương đồng trong nội dung tu tập, hoạt động theo giáo lý của Đức Thế Tôn. Vì vậy, việc liên kết và hổ tương giữa hai tổ chức này là cần thiết và cần thực hiện sớm.

5.      Quyết tâm thực tập tinh thần Hòa Hợp, Thanh Tịnh và Thương Yêu để hành hoạt và phát triển tổ chức đúng tinh thần của Đại Hội.

 

 

Bangkok, Thailand ngày 30 tháng 10 năm 2012

 

Đại diện 25 phái đoàn và 127 Đại biểu đồng ký tên

 


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb