Chu niên GĐPT.Khánh Hỷ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bi – Trí – Dũng

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

Sơ Lược Về Sự Hình Thành GĐPT Khánh Hỷ Và Sinh Hoạt Năm Qua.

 

 

 

Kính bạch:      – Sư cô Trụ Trì chùa Pháp An.

Kính thưa:       – Anh Trưởng ban  cùng các anh chị trong Ban  Hướng dẫn GĐPT tỉnh BRVT

– Ban Đại diện huyện Xuyên Mộc.

– Ban Đại diện chùa Pháp An.

– Ban Bảo trợ GĐPT Khánh Hỷ.

– B.H.T các đơn vị GĐPT bạn.

Kính thưa:       – Quý vị đạo hửu Phật Tử chùa Pháp An,

– Anh chị HT và các em đoàn sinh thân mến.

I/ – Từ đầu thập niên 80 bà con ở Miền Trung vào đây để lập nghiệp, sau một thời gian tìm kế mưu sinh, đã quy tụ được một số đạo hữu và HT ở địa phương để xây dựng.

Do những thao thức một số HT từng bước quy tụ được  Đoàn sinh là con em của Đạo hửu Phật tử ở xã Phước Tân và Đội 3. Dưới sự hướng dẫn của anh Huynh Trưởng Tâm Dự Lê Viết Vỉnh, Anh chị đã tập hợp khoảng 50 người  cùng dắt dìu nhau và tu học.

.

* Vào ngày lể Vu Lan Năm 1983 PL 2526:

- Ban Huynh Trưởng được hình thành gồm các anh chị sau:

– Nguyễn Thái Lặng    + Phụ trách: Nam Phật tử

– Hồ Ngọc Thiện         + Phụ trách: Thiếu nam

– Trần Văn Minh         + Phụ trách: Thiếu nam

– Phan Thị Hương       + Phụ trách: Thiếu nữ

– Mai Thị Nguyên        + Phụ trách: Thiếu nữ

– Nguyễn Đức Tâm     + Thư ký

– Phan Thị Lan            +Thủ quỷ.

* Năm 1984 PL 2527:

– Với sự bảo trợ của các Đạo hửu Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Trí, Lê Văn Thu và HT Thị Hoàng Nguyễn Duy Lô, Tâm Tuệ Trần Văn Minh với mục đích làm công tác từ thiện và Tu học tại nhà anh Tâm Dự Lê Viết Vỉnh. Cũng trong năm 1984 khuôn Giáo Hội Phật Giáo xã Phước Tân đã vận động bà con trong xã xây dựng một ngôi chùa tại ấp Tân Sơn 2b, HT và ĐS cùng đạo hửu đã đóng góp tài, vật, lực với ước nguyện xây dựng một ngôi Tam bảo.

– Từ đó sinh hoạt GĐPT được quy tụ về nơi đó hiện là chùa Kim Sơn ngày nay.

– Đồng thời huyện Xuyên Mộc đã thành lập Liên Đoàn Huynh Trưởng, A Dục, Lộc Uyển để điều hành chung mọi sinh hoạt ở địa phương.

* Mãi đến năm 1986 PL 2519:

– Được hội đồng Huynh Trưởng cao niên BHD/TW gồm có các anh: Nguyễn Khắc Từ, Nguyễn Quang Tú, Nguyễn Để, Mã Thành Cưng công nhận GĐPT chính thức. Được anh Nguyễn Khắc Từ đăt tên GĐPT Khánh Hỷ, từ đó BHT được sắp xếp và bổ sung như sau:

+ Gia trưởng: Nguyễn – Hoài

+ LĐT/ Nam: Trương Đức Dục

+ Thư ký: Nguyễn Thái Lăng

+ Thủ quỷ: Phan Quang Tấn

+ Đoàn trưởng Nam PT: Lê Đình Hùng

+ Đoàn phó Nam PT: Hoàng Văn Tỷ

+ Đoàn trưởng thiếu Nam: Nguyễn Thái Phương

+ Đoàn phó thiếu Nam: Trần Văn Minh

+ Đoàn trưởng thiếu Nữ: Mai Thị Nguyên

+ Đoàn phó thiếu Nữ: Nguyễn Thị Túy

+ Đoàn trưởng O.V Nam: Nguyễn Thái Tuấn

+ Đoàn phó O.V Nam: Nguyễn Ngọc Trai

+ Đoàn trưởng O.V Nữ: Võ Thị Trí

+ Đoàn phó O.V Nữ: Nguyễn Thị Thủy

– Quá trình sinh hoạt có nhiều sự thay đổi, Địa điểm sinh hoạt chuyển nơi cho phù hợp. Nhân sự thì kẻ ở người đi số lượng HT và ĐS tăng giảm không đều, HT chịu ảnh hưởng cuộc sống vật chất không ổn định phải kiếm sống mưu sinh. Đoàn sinh với lí do học vấn để kiến tạo tương lai, gặp nhiều khó khăn, GĐPT Khánh Hỷ phải chịu bao nổi thăng trầm, nhưng với ý chí bền vững, với sự hy sinh ví lý tưởng GĐPT mà phụng sự, nguyện dấn thân phục vụ, không mong cầu lợi ích riêng tư, gạt bỏ mọi hiềm tỵ, bất đồng yếu kém khả năng còn hạn chế của Huynh Trưởng nguyện dìu dắt hướng dẫn, giáo dục đàn em đi đúng hướng. Tuy trong tu học không được như ý nguyện suôn sẻ nhưng đó là những thử thách cho cuộc đời Huynh Trưởng. Trong 26 năm qua sự nghiệp và giáo dục để thăng tiến, cho mỗi một Huynh Trưởng, do đó GĐPT Khánh Hỷ đã thu nhận và hướng dẫn, đào luyện số lượng đoàn sinh không nhỏ, có đạo đức tốt, có chủng tử thiện, đủ hành trang trang bị cho các em có đức tin với đạo pháp, dù đang sinh hoạt hay không còn sinh hoạt với đơn vị, khi đó các em có đủ nhân duyên là những đóa sen Trắng đó sẽ ngát hương thơm cho đời, hửu ích cho xã hội, những PT đạo hửu trung kiên với đạo, một tín đồ Phật giáo trong luận lai, đúng chánh pháp của đức Như Lai đã trao truyền với đầy đủ chánh tín trong tinh thần Bi – Trí – Dũng.

– Bằng những nổ lực của mình, GĐPT Khánh Hỷ đã xây dựng được một Đoàn Quán để có nơi tu học cho các em.

– Những thành quả mà HT và ĐS Khánh Hỷ đạt được trước hết là nhờ sự lảnh đạo dìu dắt khéo léo của bác Gia trưởng và tập thể Huynh Trưởng những người đã ngày đêm sát cánh gắn bó bên nhau để hướng dẫn, giáo dục, chăm lo cho GĐPT, đồng thời cũng là sự phấn đấu kiên trì, học hỏi, tu tập của các em Đoàn sinh yêu quý.

Thưa quý vị:

–          Chúng ta đang vui mừng trước thành quả rất đáng trân trọng bao nhiêu thì ta ngậm ngùi tưởng nhớ, tri ân và thành tâm tưởng niệm đến chư vị tiền bối hữu công, hiện tại bảo hộ và từ quý đạo hửu niệm Phật đường Pháp An, những vị bảo trợ, HT và ĐS đó là những tấm gương đi trước đã có nhiều cống hiến cho đạo Pháp dân tộc và lý tưởng GĐPT để có được đơn vị GĐPT Khánh Hỷ vửng mạnh về mọi mặt ngày nay.

 

II/ Qua Những Thăng Trầm Thay Đổi Hiện Tại BHT, GĐPT  Khánh Hỷ như sau:

 

- Gia trưởng:                         - TÂM – MINH                      + Lê Tất Đính

- LĐT/Nam:                           - TÂM – TUỆ                                    + Trần Văn Minh

- LĐT/Nữ:                              -  DIỆU – LIÊN                     + Trần Thị Hoa

- Thư ký:                                - TRUNG – GIÁO                 + Nguyễn Thanh Dưỡng

- Thủ quỷ:                              - VIÊN – TRÍ                                    + Phan Thị Thu

- Đoàn trưởng thiếu Nam:    - TÂM – DUNG                     + Trương Vỉnh Phúc

- Đoàn phó thiếu Nam:         - THIÊN – MINH – TỨ        + Nguyễn Tấn Mùi

- Đoàn phó thiếu Nam:         - THIÊN – MINH – HÒA     + Tôn Thanh Thuận

- Đoàn trưởng thiếu Nũ:       - THANH – HẢI                    + Lê Thị Huế

- Đoàn phó thiếu Nữ:            - TRUNG – HIẾU                 + Phạm Thị Hồng Vân

- Đoàn trưởng O.V Nam:     - TÂM – NHƯ                       + Nguyễn Dương Như Trí

- Đoàn phó O.V Nam:           -                                               + Nguyễn Thanh Hoài

- Đoàn phó O.V Nam:           – TRUNG – DIỆU                 + Nguyễn Thị Liên Hương

- Đoàn Trưởng O.V Nữ:       - DIỆU – HÒA                       + Ngô Thị Ngọc Lương

- Đoàn phó O.V Nữ:             - TRUNG – THUẬN                        + Nguyễn Thị Từ Hiền

- Đoàn trưởng Thanh Nam: - TÂM – KHIÊM                   + Bùi Quang Hoàng

- Đoàn phó Thanh Nam:      - MINH – ĐỨC                     + Lê Thanh Toàn

- Đoàn trưởng Thanh Nữ:   - TRUNG – BÍCH                 + Lê Thị Bích Chi

* Tổng số Huynh Trưởng Và Đoàn Sinh là 138, trong đó:

- Huynh Trưởng:      18

- Đoàn Sinh:               120

- H.T cấp tín:             02

- H.T cấp tập:            05

- H.T tập sự:               11

* Gồm có 6 đoàn:

1. Thiếu Nam:            16

2. Thiếu Nữ:              22

3. Oanh Vủ Nam:      16

4. Oanh Vủ Nử:         28

5. Thanh – Nam:       15

6. Thanh – Nữ:          23

* Tu học và trại huấn luyện Huynh Trường:

- Tu học Huynh Trưởng:     + Bậc – Lực:   06

+ Bậc – Đinh:  01

+ Bậc – Trì:     04

+ Bậc – Kiên:  05

- Trại huấn luyện Huynh Trưởng:  + Trại H.L Huyền – Trang:     02

+ Trại H.L A – Dục:               05

+ Trại H.L Lộc – Uyển:          06

* Tu học và trại huấn luyện Đoàn Sinh:

- Tu học đoàn sinh:   -  Nghành – Thanh:

+ Bậc học: + Hòa

-  Nghành – Thiếu:

+ Bậc học:      + Chánh – Thiện:        04

+ Trung – Thiện:

+ Sơ – Thiện:              14

+ Hướng – Thiện:       20

* Tu học Đoàn Sinh ngành Đồng:

- Bậc học:                   + Tung – Bay :            03

+ Chân – Cứng:          07

+ Cánh – Mềm:           07

+ Mở – Mắt:                17

- Sen Non:      —————————              10

* Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh:

-Trại:  + A Nô Ma – Ni Liên

+ Chăn Đàn – Tuyết Sơn

III/ TỔ CHỨC

 1. Hái hoa mùa xuân đầu xuân Nhâm Thìn.
 2. Lể Phật đản năm 2012 PL 2556
 3. Trại Huấn luyện A Vô Ma – Ni Liên.
 4. Trại họp bạn toàn tỉnh ( Nghành Thiếu).
 5. Lể Vu Lan cắm trại ( cài Bông hồng ), văn nghệ quanh đèn.
 6. Cúng dường Trường hạ.
 7. Trại huấn luyện Chăn Đàn – Tuyết Sơn.
 8. Thăm HT và ĐS cùng tứ thân phụ mẫu.
 9. Cầu an, cầu siêu cho HT và ĐS, và toàn thể đạo hửu Phật tử.

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG:

Đơn vị:

 1. Tạo điều kiện thuận lợi dể anh chị  HT tham gia các bậc học, trại huấn luyện.
 2. Ban thường vụ phải thường xuyên thăm viếng, kiểm tra các bậc học và tạo điều kiện cho đoàn vững mạnh hơn.
 3. Cần phải sinh Nhật đoàn để tạo được thế mạnh của đoàn và chủ lực cho buổi Chu Niên của đơn vị.
 4. Anh chị Huynh Trưởng cần phải nâng cao năng lực của bản thân để đưa đoàn ngày càng vững mạnh hơn.
 5. Đề nghị anh chị Huynh Trưởng cần phải thấu hiểu nội quy và quy chế của GĐPTVN để đi đúng hướng.
 6. Cố gắng tạo nhiều sân chơi, để thu hút Đoàn Sinh mới, nhằm mang kiến thức cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong mọi hoạt động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHU NIÊN LẦN THỨ 26

Gia Đình Phật Tử: Khánh Hỷ

 

 1. Tuyên trình lý do.
 2. Lễ phật
 3. Lễ Đoàn
 4. Phút tưởng niệm
 5. Giới thiệu thành phần tham dự
 6. Diễn văn khai mạc
 7. Đốt nến – hát mừng Chu Niên
 8. Tặng phù hiệu lưu niệm
 9. Tường trình sinh hoạt – phương hướng
 10. Tặng phần thưởng
 11. Phát biểu Ban bảo trợ
 12. Phát biểu Ban hộ tự
 13. Huấn từ
 14. Cảm tạ BTC
 15. Hồi hướng
 16. Liên hoan thân mật

 

TUYÊN TRÌNH LÝ DO

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính thưa:       – Quý anh Ban HD/GĐPT Tỉnh BRVT.

– Anh đại diện BHD/tại huyện Xuyên Mộc.

– Ban Hộ Tự, Cùng toàn thể quý vị.

26 năm là khoảng Thời gian rất là dài, nhưng chẳng là bao so với chu kỳ của Vũ Trụ. 26 năm qua GĐPT Khánh Hỷ trải qua biết bao thăng trằm, biến chuyển, thuận lợi thì ích khó khăn thì nhiều. Cùng với Tổ chức GĐPTVN , gia đình Phật tử Khánh Hỷ như một con tàu trôi nổi giửa phong ba bão táp. Nhưng được sự chỉ đạo sang suốt của BHD/GĐPT tỉnh nhá. Được sự che chở của Sư cô Trụ trì và giáo hội địa phương. Sự trung kiên với tổ chức nói chung và đơn vị nói riêng của các anh chị Huynh Trưởng mà đơn vị Khánh Hỷ Tồn tại cho đến ngày nay và đang ngày càng phát triển vững mạnh.

-Hôm nay, được sự nhất trí của BHD/GĐPT tỉnh BRVT. Cho phép đơn vị tổ chức Nhị Thập Lục Chu Niên. Kỷ niệm GĐPT Khánh Hỷ ngày tròn 26 năm tuổi.

– Nhằm Mục dích đánh dấu chặn đường đã đi qua, nhìn lại những thành quả đã làm được. Tuy nhiên không làm sao tránh khỏi những khuyết điểm cần phải khắc phục để làm bài học kinh nghiệm trên con đường phụng sự lý tưởng mái nhà lam viên. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb