GĐPT KHÁNH ÂN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT SINH HOẠT

GĐPT KHÁNH ÂN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT SINH HOẠT

NĂM 2012

Nhẳm tổng kết đánh giá thành quả tu học-sinh hoạt năm qua, đồng tời rút ưu, khuyết điểm để xây dựng đề án sinh hoạt năm 2013. Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Ân, Châu Đức đã tổ chức lễ Tổng kết vào lúc 15giờ ngày 23.2.2013 (14.1 Quý Tỵ) tại Đoàn quán của đơn vị (chùa Quảng Châu, Châu Đức).

BHD tỉnh về chủ tọa có anh Tâm Lễ TTK.BHD, anh Nguyên Công ĐD.BHD tại huyện Châu Đức. Vể khách mời có quý Đạo hữu BHT chùa Quảng Châu, Ban Bảo Trợ GĐPT. KÂ, quý Đạo hữu ân nhân và một số anh chị cựu huynh trưởng, cựu đoàn sinh. Đông đủ  BHT và 80 đoàn sinh GĐPT KÂ vân tập tổ chức lễ.

Buỗi lễ tổng kết đã báo cáo thành quả hoạt động năm 2012 và thảo luận đề án sinh hoạt năm 2013, khen thưởng một số đoàn sinh xuất sắc trong tu học, sinh hoạt.

Anh Tâm Lễ,  TTK đại diện BHD đã phát biểu huấn từ  dương tinh thần tu học và phụng sự tổ chức của HT và ĐS GĐPT.KÂ đã thể hiện trong thời gian qua,đồng thời cũng phân tích một số khuyết điểm còn tồn tại cần khắc phục để HT và ĐS.GĐPT.KÂ cùng nhau rèn luyện bản thân và xây dựng đơn vị ngày càng thăng tiến.

Sau phần Lễ hành chánh là liên hoan văn nghệ thật sôi nổi trong tinh thần an lạc trong những ngày đầu xuân Di Lặc..

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb