TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH THẦY

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH THẦY  

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

NamMô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch Giác Linh Thầy

Hôm nay ngày 8/5/quý tỵ_toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Khánh Phổ chúng con thành Kính khấu đầu đảnh lể Giác Linh Thầy

Nam mô hiền tiền Giác Linh Đại Đức Thích LỆ DUYÊN tam bái

Kính bạch Giác linh Thầy

Hôm nay Tại Pháp Hòa Tự,muôn màu pháp Lệ này đệ tử chúng con sinh thành kính đốt nén tâm hương dâng lên Giác Linh Thầy, ngưởng mong giác Linh Thầy thùy từ chứng giám.

Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại, giờ phút mà khoảnh khắc biến thành thiên thu, mùa Phật Đản chưa qua, Thầy đã xả bỏ nhục thân ở cõi Ta bà để về với Phật, dẫu biết thế gian vô thường, muôn vật đều hư huyễn, chỉ có Chơn tâm thường trụ bất biến.

Giờ này, đối trước đài tiền, đệ tử chúng con xin được bộc bạch đôi lời để nói lên nỗi lòng tiếc thương không cùng tận với vị Thầy khả kính, suốt Sáu năm đã tận tuỵ dắt dìu, dạy bảo chúng con trên con đường tu học.

Kính bạch giác linh Thầy. Chúng con thật diễm phúc thay trưởng thành trong pháp nhũ từ hoà của Thầy, cho dù chúng con cũng biết, các pháp vô thường, không một pháp nào không chịu sự biến hoại, nhưng sự thật trong lòng mỗi một chúng con vẫn hằng mong Thầy trụ thế dài lâu, để tiếp tục dạy dỗ dắt dìu chúng con trên con đường đạo pháp.

Than ôi! Giờ này nơi đây – tại Pháp Hòa Tự, bầu trời ảm đạm hơn, không gian dường như ngừng lại, thắm đượm một màu nhòe lệ, Niềm đau này biết lấy gì lấp cho bằng được, khoảng trống này biết lấy gì đắp cho đầy đây, chỉ xin thời gian ngừng lại cho chúng con được bên Thầy thêm giây phút. Nỗi đoạn trường này đang quyện lẫn Pháp âm Thầy. Ngưỡng nguyện giác linh Thầy chứng giám.

Kính bạch giác linh Thầy

Từ nay còn đâu nữa những đêm dài trong Thiền thất, Thầy dạy bảo chúng con từng lời từng chữ, sửa cho chúng con từng nết từng hạnh, Thầy chỉ cho chúng con con đường tu học.

Còn đâu nữa những sáng những chiều bóng dáng Thầy từng bước chậm rãi thiền hành quanh sân chùa, rồi cắt sửa cây cảnh,còn đâu nửa những lúc thầy trò chúng ta hủ hỉ với nhau chuyện đạo chuyện đời dưới mái nhà lá.

Thầy ơi Thầy ra đi lam sao chúng con giữ lại được. Hình bóng Thầy nay con biết tim đâu. Thầy ra đi nghe biển khóc trời sầu. Mặc dầu Thầy vẫn thường dạy: ”Vô thường thị thường, sinh tức tử, tử tức sanh”,

Nhưng bạch giác linh Thầy,

Chim nào không cần tổ.

Trò nào không cần Thầy!

Quả là tôn sư vãng hỹ

Ô hô! Khấp lệ bi sầu,

Kính bạch giác linh Thầy,

Trong giờ phút ngàn năm vĩnh biệt này, mặc dầu hình hài Thầy tuy có xa, nhưng chúng con vẫn nghĩ, tâm hồn luôn luôn giao cảm và Thầy vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng con.

Kính bạch Giác linh Thầy, ngàn xưa và ngàn sau, có đâu trăng lặng về non không trở lại, đường về xứ Phật vẫn tỏa ngát sen thơm, trong giờ phút thiêng liêng kính tiễn Thầy đi, chúng con nguyện sống theo lời dạy bảo của Thầy, sống có ích cho Đạo, có lợi cho đời để không phụ công ơn dạy bảo của Thầy.

Kính Bạch giác Linh Thầy.

Nơi cảnh ta-ba khổ trược, nơi già lam thân thương này toàn thể HTr, đoàn sinh GĐPT Khánh Phổ chúng con xinh lạy tiển biệt Giác Linh Thầy. Ngưởng mong  Giác Linh Thầy thùy từ chứng giám, giờ này khấu trước Nghê đài, chúng con thành kính thắp nén tâm hương cúng dường Giác Linh Thầy. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Giác linh Thầy qua miền Tịnh cảnh và sớm hồi nhập Ta bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

NAM MÔ TIÊP DẨN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb