Diễn văn khai mạc Hội thảo HT cấp Tín

Kamagra Soft style=”text-align: center;”>2010_HoiThaoCapTinTW_18-1.jpgDIỄN VĂN KHAI MẠC

Cialis #0000ff;”>HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM


voltaren-xr style=”text-align: center;”>

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo

Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

Viagra buy online center;”>

Phụng Thỉnh Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo – Chư Tiền Bối Hữu Công – Chư Vị Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPTVN quá cố Chư Giác Tadalis SX Linh – Chân Linh – Hương Linh quang Buy super hard on online giáng đạo tràng chứng minh.

Cung kính ngưỡng vọng bái bạch Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh.

Kính bái bạch Chư tôn Hòa cialis maximum effect thượng – Chư Thượng Tọa Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh.

Kính thưa Anh Trưởng Ban – Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng BHD. Trung Ương GĐPTVN chủ tọa.

Kính thưa Quý Anh Huynh Trưởng Hội Đồng Cấp Dũng

Quý Anh Chị Ủy Viên Thường Vụ, Ủy viên BHD Trung Ương, Ban Tổ Chức Hội Thảo cùng toàn thể Huynh Trưởng Cấp Tín Hội Thảo Viên

Lần giở từng trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua: những ngày đầu Phật giáo du nhập, bộ Chùa Tứ Pháp: Vân – Lôi – Vũ – Điện nơi trung tâm Luy Lâu đã minh chứng cho sự khế hợp với đặc tính của dân tộc Việt Nam mang sắc thái gần gũi, thân cận và nương tựa chở che bởi chánh pháp nhiệm mầu.

Rồi trãi qua bao thăng trầm thịnh suy, đến giai đoạn phong trào chấn hưng phật giáo phát khởi thì lịch đại tiền bối hữu công, chư vị ân sư dành tất cả sự kỳ vọng vào thế hệ kế thừa trong mai hậu, và tổ chức GĐPT Việt Nam ra đời cũng không ngoài tinh thần di huấn của chư tôn liệt đức để góp phần chấn hưng Phật giáo.

Hôm nay về an trú nơi Phật Học Viện Pháp Vân như trở về với nguồn cội xưa, thanh âm khuyến tấn ngày nào như còn nhắc nhở chúng con, hình ảnh Chư tôn đức Tăng Già trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh hiện tọa đạo tràng chứng minh là một hình ảnh uy nghiêm mang đến cho chúng con nguồn pháp lạc vô biên khi được an trú nơi ba ngôi báu tại thế gian hầu mong vững vàng trên lộ trình hành hoạt. Tâm thành đảnh lễ kỉnh tạ ân đức Quý Ngài đã giáo dưỡng dày công, thương yêu hết lòng, chở che một mực áo lam chúng con và hôm nay tạo cho chúng con một nhân duyên thù thắng để Phật sự viên thành.

Chúng tôi trân trọng kính lời vấn an sức khỏe và chào mừng Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Quý Anh Chị thành viên BHD. Silagra TƯ đã đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua, và hôm nay hiện diện tại Hội thảo để minh chứng cho tinh thần trao truyền cho đàn em, và một hình ảnh dấn thân vô cầu không ngơi nghỉ, hạnh nguyện bất thoái chuyển để làm gương cho mai sau.

Kính thưa Anh Chị Huynh Trưởng Hội Thảo Viên.

Trong bối cảnh hiện tại có những bất thuận duyên cho tổ chức, nhiều vấn đề vi tế phải khai thông, sự nghiệp nhà Lam cần phải được trao truyền cho đội ngũ kế thừa hầu mong nối tiếp mạng mạch áo lam phụng sự đạo pháp và lý tưởng. Vì lẽ đó, mà Hội thảo Cấp Tín được khai mở để làm giềng mối cho tương lai, và cũng chính là noi gương tiền nhân chăm lo cho tiền đồ Phật pháp.

Trước nhất tôi trân trọng tán dương công đức của Quý Anh Chị đã dũng mãnh gánh vác sự ủy thác cao cả của hàng trăm Huynh trưởng Cấp Tín về đây mang theo niềm tin, sự thao thức của từng địa phương và tiếp nhận những vấn đề thiết yếu để tiếp tục truyền tải đến Anh Chị tại nhà cùng nhau thấu cảm và chung vai gánh vác. Buy Propecia Online Với sứ mạng này, tôi mong muốn Quý Anh Chị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng phát biểu, ghi nhận bằng sự tập trung cao độ với phương châm: hiểu đúng – ghi đúng – truyền đạt đúng có thế thành quả mới nhân lên gấp nhiều lần. Đây chính là tinh thần phó hội của tất cả chúng ta mà Ban Tổ Chức ân cần lưu tâm cùng toàn thể Hội chúng.

Anh Chị thân mến.

Hầu hết chúng ta đều thuộc nằm lòng trong những lần trao đổi cùng nhau về những nội dung như: tùy duyên bất biến, vượt chông gai thử thách, nội ma ngoại chướng dấy khởi, cảm thông để đồng sự, tuân kỷ luật chịu huấn luyện, chia sẻ để thăng tiến, . . . nhưng có bao giờ chúng ta tự xét lòng mình: Chúng ta tùy duyên hay tùy tiện? Có bao nhiêu huynh trưởng trong chúng ta tự hỏi rằng nội ma ngoại chướng dấy khởi do hoàn cảnh hay do tự thân? . . . . tất cả những vấn đề này là thao thức của chúng ta, là trăn trở của hàng ngũ lãnh đạo GĐPT Việt Nam các cấp. Để giải quyết những vấn đề mang tính nghi vấn và có tầm chiến lược này chúng tôi mong quý Anh Chị cần thấy rằng:

–   Vì nội lực chúng ta không tăng trưởng nên nội ma ngoại chướng đủ điều kiện xâm nhập, chướng nạn có cơ hội bủa trùng. Và do chính sự Brand Viagra thiếu hành trì mà chúng ta không đủ sức để vượt chông gai. Nên thấy rằng vấn đề tu trì, giữ giới, giữ luật là nền tảng thiết yếu.

–   Những trở ngại trong sinh hoạt, những bất hòa trong pharmacy generic tập thể xảy ra là do tinh thần đoàn kết nội bộ chưa cao, tính cá nhân Kamagra Soft của mỗi người quá lớn, từ đó làm cho sự dấn thân phụng sự lý tưởng của chúng ta đã khó lại càng khó hơn, đó chính là nguyên nhân để đánh mất sự cảm thông cho nhau, dần dần thiếu cả sự chia sẻ để thăng tiến. Vấn đề này cho áo lam chúng ta bài học về tinh thần đoàn kết nội bộ với tính kỷ luật cao nhất là dẹp bỏ tính cá nhân, lòng tự phụ cùng hướng về kỳ đài sen trắng mà dấn thân bằng niềm hoan hỷ.

Bấy nhiêu tâm sự mở đầu chia sẻ cùng Quý Anh Chị cùng chính là nhắc nhở chúng tôi, và qua đó chúng ta dâng lên Chư tôn đức một công án mà huynh trưởng áo lam phải quán chiếu, một hạnh nguyện xin được phát lập để không phụ sự niềm tin mà Quý Thầy đã trao gởi.

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức: thân tâm an lạc, hạnh nguyện viên thành để mãi là cây cao bóng cả tỏa mát rộng che áo lam chúng con nương tựa.

Kính chúc Anh Trưởng cùng Quý Anh chị: phước huệ song tu, bồ đề tâm tăng trưởng, phật sự viên thành.

Nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức tôi long trọng tuyên bố khai mạc Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tín GĐPT. Việt Nam.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Trưởng Ban Tổ Chức

Tâm Huy Phan Đình Thăng

Buy Doxycycline Online Pharmacy No Prescription Needed right;”> Ủy Viên Nội Vụ BHD. Trung Ương

Nguồn: www.gdptthegioi.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb