Huấn từ Hội thảo HT cấp Tín

Cytotec Online #ff0000;”>HUẤN TỪ

HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

Buy Doxycycline Online Pharmacy No Prescription Needed style=”color: #0000ff;”>GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM


Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Cung kính ngưỡng vọng bái bạch Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh.

Kính bái bạch Chư tôn Hòa thượng – Chư Thượng Tọa Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN chứng minh.

Kính thưa Quý Anh Hội Đồng Huynh Cialis buy online Trưởng Cấp Dũng, Quý Anh Chị Ủy Viên Thường Vụ, Ủy viên BHD Trung Ương, Ban Tổ Chức Hội Thảo cùng toàn thể Huynh Trưởng Cấp Tín Hội thảo viên.

Một phật sự thi thiết của tổ chức hội đủ duyên lành diễn ra trong thời gian mỗi người con phật chúng ta hoan hỷ ngập lòng, trang nghiêm thân – khẩu – ý để cung đón nguồn pháp lạc vô biên trong mùa Vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đức Đại Bi Quán Thế Âm. Xin thành tâm hướng về tam bảo nguyện cầu gia viagra price hộ phật sự viên thành, Hội thảo hanh thông.

Thay mặt BHD. Trung Ương GĐPT. Việt Nam, chúng con cung kính đảnh Chư tôn đức Ân Sư trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh, Hòa thượng Trụ betapace Trì Phật Học Viện Pháp Vân đã luôn hiện diện bên chúng con, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để áo lam dũng tiến trên đường đạo. Xin Quý Ngài chứng minh cho chúng con được thành kính đảnh lễ dâng lời thỉnh an sức khỏe và nguyện cầu mười phương Tam bảo gia hộ cho Hòa Kamagra Thượng Buy levothroid online Thượng Thủ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh được tứ đại điều hòa, tật bệnh tiêu trừ.

Brand Cialis style=”text-align: justify;”>Kính thưa Quý Anh Chị!

Dõi theo từng tiến độ, từng chướng duyên trong quá trình Hội thảo chuẩn bị tôi vô cùng lo lắng và chờ đón. Để rồi hôm nay, chúng ta có mặt nơi đây là cả một quá trình chuẩn bị kỳ công, đầy trí tuệ, đầy trách nhiệm trước sự mạng được ủy thác. Tôi trân trọng tán dương tinh thần, hạnh nguyện của Ban Tổ Chức và toàn thể BHD các cấp đã góp phần kiến tạo thành tựu Hội Thảo Cấp Tín toàn quốc.

Cùng toàn thể Huynh Trưởng Hội thảo viên!

Cho over the counter cialis chúng tôi hòa cùng Quý Anh Chị niềm hoan hỷ, hãnh diện về sự có mặt trong một phật sự mang tính lịch sử của tổ chức GĐPT. Việt Nam chúng ta trước bao thăng trầm, sự biến thiên của quy luật vô thường. Đây chính là sự đóng góp cho tương lai của áo lam chúng ta, và là sự chia sẻ trách nhiệm, cùng gánh vác sứ mạng tiếp nối tiền nhân trên lộ trình phụng sự.

Thưa Quý Anh Chị!

Chúng ta thấy rằng: Huynh trưởng Cấp Tín là lực lượng kế thừa, quý Anh Chị chính là trung gian, là cialis cheap gạch nối giữa thế hệ đàn anh với thế hệ huynh trưởng trẻ đàn em, là con thoi để chuyển tải thông tin, trực Kamagra jelly tiếp trao truyền, huấn luyện tại địa phương, gánh vác thịnh suy của 02 cấp là Gia Đình Kamagra jelly – Tỉnh (Thị). Nên sự kỳ vọng nơi quý Anh Chị là rất lớn lao, sự chờ đợi là nổi niềm mà chúng tôi hằng thao thức khi tre sắp tàn theo quy luật vô thường. Với trọng trách lớn lao này, Anh Chị Cấp Tín cần quán chiếu: chỉ cần chúng ta hành động sai, nói năng bất cẩn, suy nghĩ không thấu đáo sẽ làm tổn hại đến cá nhân, ảnh hưởng đến tổ chức và ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục đàn em của mình. Vì thế mà chúng ta nhân đây chia sẻ tận lòng, giải đáp cặn kẽ, thông suốt đường lối, hiểu rõ hướng đi, biết cánh hành xử, tăng cường lý luận để vững vàng trước sóng gió, an tâm trong gian nguy, dẫn đạo đàn em đúng lối, đó là kế thừa xứng đáng.

Người Huynh trưởng chúng ta mang trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tiền đồ của Đạo Pháp và Dân Tộc nên trọng trách này thập phần cao cả và chỉ có giá trị thực sự, có ý nghĩa cao quý khi chúng ta sống có đạo đức để nêu gương, có tu tập để hạ cờ ngã mạn, có sự kham nhẫn để xây dựng nếp lục hòa, có lập trường trung kiên để đoàn kết, có sự dũng mãnh dấn thân phát nguyện để thọ nhận sự trao truyền, và từ đó sáng ngời thân giáo. Đây là sự hành trì mà chúng ta cần tinh tấn thực hiện hầu mong phát huy hình ảnh người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

Kính bạch Chư tôn đức

Kính thưa Quý Anh Chị

Xin được cung kính đảnh lễ chư tôn tịnh đức Tăng Già bằng tất cả lòng tri ân của chúng con. Ngưỡng nguyện quý ngài Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Kính chúc Quý Anh Chị thân tâm an lạc, sáu thời an lành, tinh tấn trung kiên, thành toàn sứ mạng.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương

Nguyên Tín Nguyễn Châu

Nguồn: online pharmacy buy www.gdptthegioi.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb