CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPG.BRVT VÀ HUYNH TRƯỞNG GĐPT TRUYỀN THỐNG

CUỘC HỌP CỦA BAN TRỊ SỰ GHPH TỈNH BRVT

HUYNH TRƯỞNG CÁC GĐPT TRUYỀN THỐNG.

Vào lúc 8giờ ngày 10.10.2013 (6.9. Quý Tỵ) Ban Trị Sự  GHPG tỉnh BRVT  (thư do Hòa Thượng trưởng BTS ký) đã gởi thư mời các huynh trưởng là Gia Trưởng và Liên Đoàn Trưởng các GĐPT trong tỉnh về tại Giảng đường trường Trung Cấp Phật Học Đại Tùng Lâm dự họp. Theo như chương trình của ban tổ chức thì nội dung phiên họp là ” HƯỚNG DẪN GĐPT TẠI CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO SINH HOẠT NGOÀI TỔ CHỨC GHPGVN GIA NHẬP GIÁO HỘI” và một số nội dung khác.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

-Hòa thượng trưởng Ban Trị Sự  tỉnh Giáo hội. Chư Tôn Đức thường vụ BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự các huyện, thành phố, thường trực Ban Hướng Dẫn Phật Tử , chư tôn đức trụ trì các chùa có GĐPT TRUYỀN THỐNG đang sinh hoạt, trưởng Phân Ban GĐPT tỉnh BRVT  và Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng của 27 GĐPT trong tỉnh tham dự.

Theo sự trình bày của Đại Đức Thích Thiện Thông trưởng Ban  Hướng Dẫn Phật Tử thì mục đích cuộc họp là “Thống nhất tổ chức các GĐPT trong tỉnh BRVT thành một khối, nhằm hướng đến một tổ chức GĐPT hòa hợp và hoàn thiện từ phẩm tới lượng, từ hình thức tới nội dung

Kế hoạch thực hiện là: 

- Bước một : Vận Động các huynh trưởng ccác GđPT, Ban Trị sự huyện, thành phố, các vị trụ trì có GđPT truyền thống sinh hoạt thuyết phục, vận động khuyến khích các GđPT đăng ký vào Phân ban GđPT.

-Bước hai: Nếu GĐPT nào đồng ý thì hướng dẫn  đăng ký vào sinh hoạt Phân Ban GĐPT, nếu GĐPT nào không đồng ý thì “bắt buộc các vị trụ trì tạm ngưng sinh hoạt tổ chức GĐPT trong thời gian ba tháng để tự suy nghĩ…”

Nhận thấy đây là một vấn đề hết sức hệ trọng đến vận mệnh của GĐPT truyền thống mà Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh BRVT cũng như Phân Ban GĐPT  quyết thực hiện sau hội thảo về GĐPT được Phân Ban GĐPT tỉnh tổ chức vào tháng 7.2013 vừa qua nên đại diện của hầu hết ban huynh trưởng của các đơn vị  GĐPT trong tỉnh đều tham gia đông đủ.

Sau khi nghe ý kiến của Hòa Thượng trưởng BTS tỉnh chỉ đạo và Đại Đức Thích Thiện Thông trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử trình bày kế hoạch, các huynh trưởng đã đưa tay xin phát biểu để trình bày lập trường, quan điểm của mình.

Các ý kiến của huynh trưởng phát biểu đã phân tích bối cảnh lịch sử  đã gây nên sự phân hóa của GĐPT BRVT và nêu lên  những lý do hết sức xác đáng vì sao GĐPT truyền thống không đăng ký gia nhập phân ban GĐPT. Đồng thời cũng cương quyết bày tỏ nguyện vọng được sinh hoạt theo đúng truyền thống của GĐPT, không thay tên đổi họ, không hợp nhất với Phân Ban GĐPT, không làm công cụ cho bất kỳ ai, duy trì mục đích, tôn chỉ đã đề ra trong hai văn bản  pháp quy là Nội Quy và Quy Chế HT của GĐPT, sinh hoạt không vi phạm luật pháp, không rời chánh pháp, phụng sự lý tưởng, đạo pháp, dân tộc.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các huynh trưởng hầu hết Chư Tôn Đức hiện diện đã giải tỏa được một số hiểu lầm đáng tiếc mà từ trước tới nay đã ngộ nhận về GĐPT truyền thống và đã có những phát biểu trình bày sự cảm thông và đề xuất các giải pháp rất thuận lợi cho lập trường của GĐPT truyền thống.

Đúc kết cuộc họp Hòa Thượng trưởng BTS chứng minh cuộc họp đã đề nghị Ban Hướng Dẫn Phật Tử tìm giải pháp khác cho GĐPT có tính hài  hòa hơn (như vậy kế hoạch ban đầu của ban HDPT sẽ không được thực hiện).

Rời phòng họp anh  em huynh trưởng đã rất phấn khởi vì đã có cơ hội trình bày một cách thẳng thắn lập trường, quan điểm của mình với Chư Tôn Đức lảnh đạo GHPG tỉnh, huyện, thành phố, những vị trụ trì … nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó  những sóng gió tiếp tục bủa vây GĐPT  trong thời gian sắp tới…

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb