Thông tư tổ chức Lễ Cầu An

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
Buy Synthroid online without prescription href=”http://enoprescription-levitra.net/item.php?name=Levitra”>Levitra id=”_mcePaste” style=”text-align: center;”>THÔNG TƯ
Về việc tổ chức Lễ Cầu An cho Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Buy Brand Cialis Online Pharmacy No Prescription Needed Chứng Minh.
Levitra style=”text-align: center;”>
cialis shipped overnight id=”_mcePaste” style=”text-align: justify;”>Tiếp theo Thư báo tin ngày 16 tháng 10 năm 2010 của Huynh trưởng Trưởng Ban. Nay Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới trân trọng thông tư đến các nơi được rõ: Sức khỏe của Hòa thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam đến nay vẫn chưa thấy tiến triển, mặc dầu đã qua 3 lần “xạ trị” . Vì vậy Ban Hướng Dẫn Brand Levitra kính yêu cầu các Ban Hướng Dẫn Châu lục, Quốc gia, Tỉnh, Thành, Miền và các đơn vị Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới đồng loạt tổ chức Kamagra Gold Lễ Cầu An cho Cialis Professional Hòa Thượng vào Chủ nhật ngày buy generic prescription 31 tháng 10 năm 2010 Diflucan Online và tiếp tục trong 3 kỳ sinh hoạt kế tiếp.
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới sẽ phối hợp với Ban Hướng Viagra for Buy grifulvin V online sale Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội tổ chức Lễ Cầu An tại chùa Pháp Vân trong khóa Hội thảo Huynh trưởng cấp Tín toàn quốc, cũng vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2010.
Trang nghiêm, thanh tịnh. Tất cả chúng ta hướng về Tam Bảo chí thành cầu nguyện cho Hòa thượng sớm thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo và mau chóng bình phục. Đồng thời, để góp phần yểm trợ thuốc men với Hòa Thượng. Yêu cầu anh chị em hoan hỷ cúng dường như Thư Báo Tin đã kêu gọi.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thùy từ gia hộ.
Kính chào Tinh tấn.
Phật lịch 2554
Việt Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2010
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

Buy online Levitra

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb