BHDTƯ GĐPT.VN Tổ chức Lễ Thọ cấp Tấn năm 2014

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VN

TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TẤN NĂM 2014

 Ngày  6.04.2014(07.3. Giáp Ngọ), vào lúc 5h30, tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam Thường vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức lễ thọ cấp Tấn GĐPT Việt Nam cho 8 Huynh Trưởng cấp Tín.

Thông thường, lễ thọ cấp thường gọi lễ tấn phong hay lễ phong cấp, thực chất trong tinh thần Quy chế GĐPT Việt Nam, việc thọ cấp là tự nhận lãnh thêm trách nhiệm đối với tổ chức, trước đây khi còn sinh tiền cố Huynh trưởng cấp Dũng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ trước khi nhận lãnh trách nhiệm Anh Như Tâm vẫn nhắc nhở “.. anh chị nào cảm nhận lãnh trách nhiệm thì ở lại phát nguyện thọ cấp, anh chị không nhận lãnh trách nhiệm thì có thể đứng dậy đi ra…”.

Theo Quy Chế GĐPT Việt Nam được tu chỉnh lần cuối cùng năm 1973, được Hội Đồng Viện Hoá Đạo duyệt y ( được Đức đệ ngũ Tăng Thống, lúc còn làm Viện Trưởng ban hành quyết định số 36/VHĐ/QĐ.VT ngày 15.10.2007 xác nhận Quy chế Huynh Trưởng năm 1973 được Hội Đồng Viện duyệt y ), điều kiện xếp Cấp Tấn 5 năm thâm niên ( Ban Hướng Dẫn TU GĐPT Việt Nam đã ban hành 3 thông tư : Số 95019- HDTU/NV ngày 26.07.1995, Số 95020- HDTU/NV ngày 01.08.1995, Số 06042/ HDTU/NV ngày 15.09.2006, điều chỉnh thâm niên cấp Tín là 10 năm), trúng cách Trại Huấn luyện cấp III Vạn Hạnh.

Hoà Thượng Thích Đức Chơn Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Thượng Toạ Thích Nhuận Châu, Phó Tổng Thư Ký Ban Thường Trực – Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam quang lâm chứng minh buổi Lễ.

Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam cùng quý anh chị trong thường vụ BHD Trung Ương chứng tri.

Ngoài ra còn có tham dự của các Ban Hướng Dẫn: Quảng Đức Sài Gòn, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu .v.v.

Sau phần niêm hương bạch Phật, tụng bài kệ Lời phát nguyện của ngài A Nan, chào kỳ hiệu Sen Trắng, tưởng niệm, công đọc quyết định cấp Tấn của BHD Trung Ương.

Lời phát nguyện của 8 Huynh Trưởng tân Thăng cấp Tấn:

- Nguyện suốt đời dấn thân hy sinh, làm tròn Phật sự, Phụng sự lý tưởng màu Lam,xả thân bảo vệ sự trường tồn của Tam Bảo.

- Nguyện suốt đời tận tụy với sứ mệnh cao cả của Tổ chức giao phó, quyết chí không sờn lòng trước mọi khó khăn trở lực, chung vai gánh vác trách nhiệm phục vụ xây dựng Tổ chức.

- Nguyện suốt đời dốc lòng tu tập, rèn luyện tự thân, làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của người Huynh Trưởng cấp TẤN trong Nội quy- Quy chế quy định.

Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng Uỷ viên Nội Vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhắc lại Mục VIII, điều 21 , 22 trong quy chế Huynh Trường GĐPT Việt Nam, quy định về chức năng, bỗn phận, nhiệm vụ của Huynh Trưởng cấp Tấn.

Lời công nhận và Huấn Từ của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam “…công nhận lời phát nguyện của 8 Huynh Trưởng cấp Tấn tân thăng, GĐPT Việt Nam có thêm 8 Huynh trưởng cấp Tấn chung vai gánh vác công tác Phật sự, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển, vững mạnh… ”

Đạo từ của Hoà Thượng chứng minh “…tám Huynh trưởng tân thăng cấp Tấn, sẽ đóng góp cho Tổ chức ngày càng vững mạnh, các Huynh trưởng phải sống trọn vẹn với lời phát nguyện của mình, các Phật tử sinh ra làm người rất khó, gặp Phật pháp và đi GĐPT càng khó hơn, do đó mỗi anh chị em phải tinh tấn tu học, xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình do GĐPT giao phó… ”

Lễ Thọ cấp Tấn năm 2014 hoàn mãn lúc 6h30 cùng ngày.

Nguồn: gdptquangducsaigon.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb