PHÁP HỘI THÙ ÂN: LỄ THƯỢNG PHAN VÀ KHAI MẠC

 Pháp Hội Thù Ân: Lễ Thượng Phan và Khai Mạc

Ánh sáng bình minh báo hiệu một ngày mới còn ẩn mình trong màn sương đất Sài Gòn, những phái đoàn Ban Hướng Dẫn các tỉnh, thành trên toàn quốc đã lần lượt câu hội về chùa Pháp Vân – 16, đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú – để tham dự Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới. Anh chị em tay bắt mặt mừng, hòa chung một niềm hoan hỷ của mùa Vu Lan – Báo Hiếu còn chưa xa hẵn.

300 anh chị em đại diện Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN khắp nơi vân tập, trang nghiêm đạo tràng cung đón chư tôn đức Ban Kinh Sư tiến hành Lễ Hưng Tác, Thượng Tam Đại Tràng Phan. Trong thời gian đó, đoàn Nghinh Phan Sơn Thủy từ chùa Diệu Giác (quận Bình Thạnh, Sài Gòn) cũng đã trở về.

10 phút giải lao ngắn ngủi để rồi toàn thể đạo tràng lại vân tập, phân lập hàng ngũ trang nghiêm, thanh tịnh, Chư tôn đức Tăng-già pháp phục như pháp, Đoàn Viên GĐPT sắc phục chỉnh tề chí thành tác bạch thỉnh sư, nghinh sư quang lâm Pháp Hội cử hành Lễ Khai Mạc chính thức Pháp Hội Thù Ân.

Tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng, lời kinh thành kính, thiết tha… Hôm nay duyên lành hội đủ, GĐPTVN Trên Thế Giới thành tâm kiến lập Pháp Hội Thù Ân, cúng dường Vu Lan Thắng Hội, dốc lòng tri ân sâu nặng và báo đáp Tứ Trọng Ân.

Trãi qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, khai thị cho chúng sanh thấy rằng “Tâm hiếu là tâm Phật – Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Việc tu học, anh chị em Lam Viên chúng ta đã được học hành nhiều, tinh thần báo Tứ Ân thường luôn nhắc nhở, nhưng phải ứng dụng, thực hành thì mới xuất sanh muôn phần công đức, nhập thể vào con đường giác ngộ tối thượng… Pháp Hội Thù Ân được kiến lập trong tinh thần khuyến tấn Lam Viên GĐPT đồng hướng về nguồn cội báo đáp Tứ Trọng Ân bằng những việc làm thiết thực nhất. Và một khi tuổi trẻ biết thực hành hiếu đạo; sống có đạo đức, chuyên tâm thực hành Phật Pháp thì sẽ góp phần xây dựng xã hội theo chân tinh thần Phật Giáo một cách tích cực, hiệu quả. Bằng không, lẽ dĩ nhiên, một khi “Đạo đức còn thì còn tất cả, Đạo đức mất tức là mất tất cả!”. Đó là bản hoài, là tâm nguyện mà chư Lịch Đại Tổ Sư, chư vị Tiền Bối Hữu Công đã thi thiết trao truyền lại cho chúng ta xưa nay, và đó cũng chính là lý tưởng mà đã 80 năm qua chúng ta cố gắng tinh tấn, vượt mọi gian khó, chông gai, thử thách, nguyện một lòng “không thay tên đổi họ” nhằm nổ lực thành toàn sứ mệnh ”Đào luyện thanh thiếu đồng niên thành Phật Tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư tôn thiền đức Tăng Già pháp thể khương an, đạo nghiệp viên thành. Nguyện chúc tất cả anh chị em Lam Viên GĐPT đêm ngày sáu thời đều an lành, tinh tấn trên con đường phụng sự lý tưởng, đạo pháp và xây dựng xã hội. Kính chúc Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới nương nhờ oai lực của từ bi và hiếu hạnh mà thắng duyên thành tựu viên mãn…

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG – BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI
digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb