GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNGCẤP TÍN

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Huynh Trưởng CẤP TÍN

Nhận định rằng tình hình sinh hoạt của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu càng ngày càng có chiều hướng phát triển, tổ chức GĐPT tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh. Muốn duy trì sự phát triển và đáp ứng được sự tăng trưởng của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại  đòi hỏi một thành phần huynh trưởng cốt cán phải đủ năng lực và trí lực để điều hành. Bên cạnh đó nhằm nâng cao nhận thức của  huynh trưởng cấp Tín trong vai trò là người huynh trưởng đang nắm giử các trọng trách tại đơn vị cũng như tại BHD tỉnhđối với sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại, đồng thời chấn chỉnh lại vấn đề quản trị huynh trưởng và tăng cường tính hiệu quả của sinh hoạt Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tín.

Vào lúc 8 giờ ngày 19.10.2014 tại chùa Thiên Quang, Ban Hướng Dẫn tỉnh, Ủy Ban Quản Tri Huynh Trưởng tỉnh đã tổ chức hội nghị cấp Tín để cùng nhau thảo luận những vấn đề nêu trên.

Đến tham dự hội nghị có anh trưởng BHD tỉnh, Quý anh chị HTr cáp Tấn và sự hiện diện của 38/48 HTr cấp Tín.

Chủ tọa danh dự hội nghị: Anh Tâm Chế trưởng BHD tỉnh kiêm chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh, anh Thiện Thọ Ủy viên Nghiên Huấn BHD.

Chủ tọa diều hành hội nghị: Anh Không Tùy Ủy Viên Nội Vụ, anh Tuệ Hòa Ủy Viên Tổ Kiểm, anh Tâm Sáng, anh Tâm Trí là 2 HTr cấp Tín cao niên, anh Đức Quang Chủ tịch hội đồng Huynh Trưởng cấp Tín.

 Sau phần nghi lễ khai mạc, Hội nghị đã nghe báo cáo của hội đồng HTr cấp Tín về tình hình sinh hoạt, tu học của Htr cấp Tín trong thời gian qua. Anh Không Tùy báo cáo về đề tài “nâng cao nhận thức của huynh trưởng cấp Tín đối với thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại”.

Tiếp đó là các tham luận của huynh trưởng cấp Tín và phần thảo luận, đánh giá tự thân và bàn các giải pháp để nâng cao nhận thức của HTr cấpTín cũng như thảo luận các giải pháp để quản trị HTr và kế hoạch sinh hoạt cấp có hiệu quả trong thời gian sắp tới.

Hội nghị đã tích cực làm việc suốt một ngày để rồi thông qua một Quyết Nghị định hướng hành hoạt cho HTr cấp Tín trong thời gian sắp tới.

Hội nghị bế mạc vào lúc 18 giờ cùng ngày

Sau đây là toàn văn đề tải thảo luận tại hội nghị.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN

 GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

( Được tổ chức vào ngày 19.10.2014 tại chùa Thiên Quang)

 

Nâng cao nhận thức của Huynh trưởng cấp Tín  đối với sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại.

A./ DẪN NHẬP

Từ những ngày đầu sơ khai thành lập GĐPT cách đây 50 năm của tỉnh Phước Tuy cũ tiền thân của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay được nhen nhóm bởi một ít huynh trưởng với một vài đơn vị sinh hoạt lẻ tẻ đến nay trãi qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi của thời cuộc, chịu nhiều sóng gió và chướng duyên khảo đảo. cho đến hôm nay toàn tỉnh chúng ta đã có 30 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt. Hầu hết các đơn vị đều tập trung ở hai huyện Xuyên Mộc và Châu Đức, một số ít đơn vị ở huyện Tân Thành và thành phố Vũng Tàu. Số lượng đoàn sinh và sinh hoạt hiện nay đã có trên 300 HT và gần 2000 đoàn sinh đã minh họa cho thấy sự trưởng thành và phát triển của GĐPT tỉnh nhà.

  Tuy nhiên tình hình sinh hoạt của các đơn vị hiện nay bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại một số khó khăn, chứớng ngại từ nội tại và ngoại tại. Xin được nêu ra một số nét tổng quát sau đây.

 

B./ NỘI DUNG

  I./ Thuận lợi

- So với tình hình chung của GĐPT.VN thì GĐPT.BRVT hiện tại có những thuận lợi rất lớn là được Chư Tôn Đức trong ban Cố Vấn Giáo Hạnh luôn quan tâm dìu dắt, hướng dẫn trong tu học và định hướng trong mọi hoạt động.

- Hiện tại chúng ta đang có một Ban Hướng Dẫn tỉnh nổ lực hết mình để phát triển tổ chức và thăng tiến tu học cho huynh trưởng và đoàn sinh. Các HTr đang giử trọng trách tại các đơn vị đa số có ý thức trách nhiệm và bổn phận của người HTr trong sự tồn vong và thịnh suy đối với đơn vị và tổ chức.

- Về mặt đối ngoại hiện tại có chiều hướng thuận lợi, các hoạt động của GĐPT tổ chức được thành tựu ít có chướng ngại từ bên ngoài.

  II./Khó khăn

- Một số ít đơn vị đang gặp phải nhiều chướng duyên như chưa nhận được sự ủng hộ từ thầy  trụ trì hay Ban Hộ Tự. Mối quan hệ của các đơn vị đó với thầy trụ trì và Ban Hộ Tự không có sự dung thông nên trong mọi sinh hoạt của GĐPT sở tại thường gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó có một vài đơn vị mới thành lập,  lực lượng huynh trưởng thiếu và yếu, sinh hoạt chưa có nề nếp.

- Một số đơn vị thiếu huynh trưởng hoặc dù có huynh trưởng nhưng ý thức trách nhiệm đối với đơn vị chưa cao nên không gắn bó với đơn vị, tham gia sinh hoạt không nhiệt tâm hoặc thờ ơ với trách nhiệm HTr, hoặc không trực tiếp tham gia tại hàng nên không phát triển đơn vị được.

- Một bộ phận huynh trưởng chưa có ý thức trách nhiệm và bổn phận đối với tổ chức, xem nhẹ vấn đề tư học để thăng tiến tự thân và phụng sự lý tưởng, giáo dục đàn em. Hoặc không chịu thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, rèn luyện tác phong, đạo đức, thực hiện thân giáo trong đời sống thường ngày để nêu gương tốt cho đàn em noi theo và tạo uy tín đối với công chúng, từ đó ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của tổ chức.

III./ NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH SINH HOẠT CỦA HT CẤP TÍN TỈNH NHÀ HIỆN NAY.

 Hiện nay GĐPT.BRVT chúng ta đang có 48 HTr cấp Tín rải đều trên các đơn vị trong tỉnh, chỉ có một vài đơn vị hiện không có HTr cấp Tín nhưng cũng có đơn vị có đến 2,3 HTr cấp Tín. Tại BHD số đông các ủy viên cũng đều là HTr cấp Tín, 48 Htr cấp Tín trong tổng số 30 đơn vị GĐPT là một con số tương đối, không thể nói là ít được!

 Số HTr cấp Tín đang là ủy viên BHD hoặc là Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng tại đơn vị cũng chiếm số đông. Như vậy xét trên số lượng HTr cấp Tín chúng ta thấy phần nào yên tâm cho sự phát triển của tổ chức. Tuy nhiên về chất lượng thì chúng ta còn phải thao thức nhiều, chúng ta thấy bên cạnh số đông HTr cấp Tín ý thức được vai trò trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đơn vị và tô chức, hăng say hoạt động, cống hiến nhiều cho GĐPT không quản ngại khó khăn về đời sống kinh tế gia đình, những chướng ngại tác động từ gia đình cá nhân và xã hội để trung kiên với tổ chức còn có một số ít HTr cấp Tín không ý thức được vai trò trách nhiệm và bổn phận, thờ ơ với sự tồn vong, thịnh suy của tổ chức nên rât hạn chế trong vấn đề thực hiện chức năng và bổn phận của mình. Số HTr này tuy ít nhưng ảnh hưởng và tác động không tôt đến  mọi hoạt động của tổ chức thì không nhỏ!

 Vì chủ đề của buổi hội thảo này là nâng cao nhận thức của hàng HTr cấp Tín đối với tổ chức nên ở đây chúng ta không tán dương, xưng tụng những gì mà Htr cấp Tin đã cống hiến, mà ở đây chúng ta chỉ nêu lên những điều chưa tích cực của từng trường hợp để có hướng khắc phục. Vừa qua Ủy Ban Quản trị Huynh Trưởng tỉnh đã đề nghị Ban Huynh Trưởng của các đơn vị đánh giá một cách trung thực tình hình hoạt động của HTr có cấp đang sinh hoạt và đã nhận được những phản hồi từ các đơn vị cho thấy nhiều tín hiệu không khả quan cho lắm. Nhận định từ thực tế khách quan chúng tôi xin nêu lên một số nguyên nhân khiến cho một số HTr cấp Tín không thực hiện đúng chức năng của mình như sau:

-  Một số HTr vì tuổi cao sức yếu hoặc thân bệnh nên mặc dù các anh chị rất muốn cống hiến cho tổ chức nhưng “lực bất tòng tâm” nên không thể thực hiện được.

-  Một số HTr vì nhiều lý do hoặc hoàn cảnh khác nhau nên mặc dầu còn ở tại địa phương nhưng không trực tiếp tham gia sinh hoạt.

- Một số Htr mặc dầu còn đang sinh hoạt tại hàng nhưng không thể hiện được bổn phận, trách nhiệm của người HTr cấp Tín, không gắn bó với tổ chức, không phát tâm thọ nhận những trọng trách mà tổ chức giao phó hoặc có nhận lãnh nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, thờ ơ với các Phật sự chung, ít quan tâm tới sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà.

- Một số HTr sống giải đãi, không thúc liễm thân tâm, phát nguyện tu trì, trau dồi tác phong đạo đức, hoàn thiện nhân cách, thể hiện thân giáo để làm gương cho các em noi theo.

IV./ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HT CẤP TÍN.

Từ những nhận định được rút ra từ thực tế, xin được đề nghị một vài giải pháp khắc phục sau đây:

  1.Mỗi HTr hãy tự quán sát, đánh giá bản thân mình trong trách nhiệm là một HTr cấp Tín đối với tổ chức mà mình đã tự nguyện đối trước Tam Bảo phát lời thệ nguyện thọ nhận. Thực hành đầy đủ  nhiệm vụ, bổn phận của hàng HTr cấp Tín đã quy định trong Quy Chế HTr. Điều 19 mục VII đã quy định về nhiệm vụ và bổn phận của HTr cấp Tín như sau:

– Làm Liên Đoàn trưởng hay Ban viên BHD tỉnh

– Làm trại trưởng trại huấn luyện Lộc Uyển

– Làm huấn luyện viên trại huấn luyện A Dục

- Có trách nhiệm về sự thịnh suy của 1 GĐPT, liên đới trách nhiệm với BHD tỉnh về sự thịnh suy của một GĐPT trong một tỉnh, thị xã.

2. Thực hiện đầy đủ bổn phận của người HTr là “tuân kỷ luật, chịu huấn luyện” cộng tác với BHD tỉnh để hoàn thành các phật sự chung trong tỉnh và đơn vị.

3. Tinh tấn thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, rèn luyện thân giáo, tự chọn cho mình một pháp môn phù hợp để hành trì, thường xuyên tham gia các kỳ tu Bát Quan Trai do BHD hoặc tại địa phương tổ chức.

4. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và các kiến thức phổ thông, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sinh hoạt của GĐPT để thăng tiến tự thân và đủ khả năng giáo dục, hướng dẫn đàn em.

5. Đề nghị BHD tỉnh, Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao nhận thức của hàng HTr cấp Tín, đồng thời khắc phục tình trạng Htr giải đãi, xem nhẹ trách nhiệm, bổn phận và thiếu tinh thần tuân thủ kỷ luật đối với tổ chức.

 

C. KẾT LUẬN.

Vai trò trách nhiệm của HTr cấp Tín đối vói tổ chức hết sức quan trong trong sự tồn vong, thịnh suy của tổ chức. Chúng ta hãy nghe lời huấn từ của anh trưởng  BHDTƯ trong hội thảo huynh trưởng cấp Tín toàn quốc được tổ chức vào tháng 10 năm 2010:

    “Thưa quý anh chị! Phải nhìn nhận rằng: Huynh trưởng cấp Tín là lực lượng kế thừa, quý anh chị chính là trung gian, là gạch nối giửa thế hệ đàn anh với thế hệ huynh trưởng đàn em, là con thoi để chuyển tải thông tin, trực tiếp trao truyền, huấn luyện tại địa phương, gánh vác thịnh suy của 2 cấp là GIA ĐÌNH và  TỈNH. Nên sự kỳ vọng nơi quý anh chị là rất lớn lao, sự chờ đợi là nổi niềm mà chúng tôi hằng thao thức khi tre sắp tàn theo quy luật vô thường. Với trọng trách này anh chị em cấp Tín cần quán chiếu: Chỉ cần chúng ta hành động sai, nói năng bất cẩn, suy nghĩ không thấu đáo sẽ làm tổn hại đến cá nhân, ảnh hưởng đến tổ chức và ảnh hưởng lốn đến công tác giáo dục đàn em của mình. Vì thế mà nhân đây chung ta hãy chia sẻ tận lòng, giải đáp cặn kẽ, thông suốt đường lối, hiểu rỏ hướng đi, biết cách hành xử, tăng cường lý luận để vững vàng trước sóng gió, an tâm trong gian nguy, dẫn đạo đàn em đúng lối, đó là kế thừa xứng đáng.

  Người huynh trưởng chúng ta mang trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tiền đồ của Đạo Pháp, Dân Tộc nên trọng trách này thập phần cao cả và chỉ có giá trị thực sự, có ý nghĩa cao quý khi chúng ta sống có đạo đức để nêu gương, có tu tập để hạ cờ ngã mạn, có sự kham nhẫn để xây dựng nếp sống lục hòa, có lập trường trung kiên để đoàn kết, có sự dũng mãnh dấn thân phát nguyện để thọ nhận sự trao truyền và từ đó sáng ngời thân giáo. Đây là sự hành trì mà chúng ta cần tinh tấn thực hiện hầu mong phát huy hình ảnh người huynh trưởng GĐPT Việt Nam.”

     Kính thưa quý anh chị huynh trưởng cấp Tín.

Thiết nghĩ rằng những lời giáo huấn của anh trưởng BHDTƯ đã nói lên những trọng trách của người huynh trưởng cấp Tín đối với GĐPT, đã chỉ rỏ sứ mệnh mà người HTr cấp Tín đang gánh vác trước tiền đồ của Đạo Pháp và tổ chức GĐPT. Kính mong anh chị em suy ngẫm thấu đáo lời tâm huyết của anh đồng thời từ hội nghị này sẽ chuyển hóa nhận thức trong từng trái tim, khối óc của các anh chị và từ đó sẽ biến chuyển thành những hành động cụ thể trong hạnh nguyện phát tâm tu trì giác ngộ tự thân và phụng sự lý tưởng.

Kính chúc quý anh chị thân tâm thường lạc.

 

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MAHATAT


digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb