GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP TẬP

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP TẬP

Thực hiện đề án sinh hoạt của Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhằm nâng cao nhận thức của huynh trưởng các cấp về vai trò của người huynh trưởng đối với sự thịnh suy của GĐPT tỉnh nhà trong giai đoạn hiện tại, hội nghị huynh trưởng các cấp huynh trưởng được lần lượt tổ chức trong thời gian vừa qua.

Vào lúc 8 giờ ngày 23.11.2014 (02.10.Giáp Ngọ) hội nghị  Htr cấp Tập GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức tại chùa Thiên Quang.

Về tham dự và chủ trì  hội nghị có  anh trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh, cùng quý anh chị  huynh trưởng cấp Tấn trong Thường Vụ BHD.

Đã có 59/85 Htr cấp Tập hiện đang sinh hoạt về dự hội nghị.

Sau phần nghi lễ, hội nghị dành phần lớn thời gian để thảo luận.

 Anh Tâm Dụng chủ tịch Hội Đồng HT cấp đọc báo cáo của Hội đồng HTr cấp Tập, anh Tuệ Hòa  trình bày đề tài thảo luận: ” Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của HT cấp Tập đối với sự thịnh suy cuả  một GĐPT”, tiếp theo là các tham luận của chị Hoàng Thị Thu Hoài, anh Đào Nhã Phương, chị Cao Trần Kim Liên và anh Nguyễn Công Tâm. Tất cả các tham luận đều tập trung nhận định về tình hình của hàng huynh trưởng cấp Tập tỉnh nhà hiện nay và đề ra những giải pháp khắc phục ngỏ hầu tìm một giải pháp để nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của người huynh trưởng cấp Tập trong bối cảnh khó khăn của các đơn vị GĐPT tỉnh nhà trong giai đ0ạn hiện tại.

Buổi chiều hội nghị tập trung thảo luận bản dự thảo quyết nghị của hội nghị.

Tinh thần và không khí thảo luận rất sôi nổi cho đến 16 giờ thỉ hội nghị đã thông qua bản quyết nghị của hội nghị cấp Tập.

Quý anh chị Htr cấp Tấn  trong chủ tọa đoàn đã đóng góp và gợi ý nhiều ý kiến thiết thực để hướng các Htr thảo luận đúng trọng tâm và đóng góp  nhiều ý kiến chính xác đem đến những hiệu quả thiết thực.

Anh Tâm Chế trưởng BHD tỉnh, chủ tọa hội nghị đã ban huấn từ tán thán tinh thần của anh chị huynh trưởng cấp Tập đã tham dự hội nghị và tích cực thảo luận để khai sáng vấn đề đẩểrồi thông qua quyết nghị bao gồm 6 điểm để huynh trưởng cấp tập  y cứ thực hiện. Anh cũng nhắc nhở Htr chúng ta đã bỏ thời gian một ngày làm việc tích cực để có thành quả hội nghị, tuy nhiên những điều đó mới chỉ là lý thuyết, quan trọng nhất là phải chuyển hóa những vấn đề đã được thảo luận và quyết nghị đã được hội nghị thông qua bằng hành động thiết thực góp phấn thăng tiến huynh trưởng và phụng sự Đạo Pháp, Lý tưởng GĐPT mới là điều quan trọng nhất.

Hội nghị đã thành tựu viên mãn và bế mạc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

(Được tổ chức ngày 23/11/2014 tại chùa Thiên Quang)

 

“Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người Huynh trưởng cấp Tập đối với sự thịnh suy của một đơn vị GĐPT”

 

A.- DẪN NHẬP:

          Trong kinh Đức Phật có dạy”Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Lời dạy chỉ chừng ấy, tuy nhiên thực hiện được lời dạy này cần phải có một trí tuệ rộng lớn, mới đủ sức phương  tiện hành hoạt, đem lại lợi ích cho chính mình và lợi ích cho tất cả chúng sanh.

          GĐPT là một phương tiện, sử dụng nhiều hoạt động để chuyển tải Phật pháp đến với mọi người. Để làm được việc này người Huynh trưởng nói chung và Huynh trưởng cấp Tập nói riêng phải nhận thức đúng đắn đến lãnh vực này. Phụng sự chúng sanh là điều tất yếu cần phải làm, ở một góc độ hiện tại về số lượng Huynh trưởng nhiều hơn các năm về trước, nhưng sự tu học và sinh hoạt của Huynh trưởng cấp Tập thì bị chùng lại so với các năm về trước. Đó là vấn đề cần được đưa ra trong buổi Hội nghị cấp Tập này, cũng cần có nhận định và biện pháp khắc phục những  hiện tượng trên.

B.- NỘI DUNG:

          I- TRÁCH NHIỆM:

                   Nội quy và Quy chế Huynh trưởng GĐPT/Việt Nam đã quy định một cách cụ thể phần trách nhiệm này.

          Trong chương hai – Mục VI – Điều 17, quy định nhiệm vụ và bổn phận của cấp Tập như sau:

          – Tham gia vào Ban Huynh trưởng một GĐPT

          – Làm trại trưởng trại huấn luyện: Đội Chúng trưởng (Anoma: Đội trưởng và phó – Ni Liên: Chúng trưởng và phó) cho ThiếuNamvà Thiếu Nữ.

          – Làm huấn luyện viên Lộc Uyển

          – Ban viên BQT Lộc Uyển và A Dục

          – Có trách nhiệm về sự thịnh suy của một đoàn và liên đới trách nhiệm với BHT về sự thịnh suy của một Gia đình.

          Qua những trọng trách trên, người Huynh trưởng cấp Tập nếu không trang bị cho mình tư lương thì không thể gánh vác nổi.

          Mặc dù đề tài đề cập đến sự thịnh suy của một đơn vị GĐPT. Tuy nhiên chúng ta hãy nhận định một cách thực tế, nếu một Huynh trưởng cầm đoàn biết tổ chức, biết lắng nghe, chịu tu học, sẳn sàng hy sinh cho đàn em cho tổ chức thì Đoàn mình sẽ mạnh và vững vàng, khi Đoàn mạnh thì chắc chắn rằng đơn vị sẽ vững, đó là điều tất nhiên.

II- NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH SINH HOẠT VÀ TU HỌC CỦA

    HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP HIỆN TẠI:

Tình hình sinh hoạt và tu học của Huynh trưởng cấp Tập tại tỉnh nhà nhìn chung rất  hạn chế, nguyên nhân có thể như sau:

+ Hội đồng điều hành chúng cấp Tập, tầm nhìn còn hạn chế, nhân sự chưa thực sự đoàn kết và  tâm huyết phục vụ. Không có những kế hoạch và đề ra những phương án tổ chức và hoạt động, dài ngắn về thời gian một cách cụ thể. Vì vậy chưa thực hiện một cách trọn vẹn trách nhiệm của mình đối với công việc điều hành chúng cấp Tập.

+ Đối với thành viên chúng cấp Tập phần nhiêu là những Huynh trưởng trẻ, mới chính thức được xếp vào hàng Huynh trưởng của GĐPT.Việt Nam, sở học còn hạn chế không vượt qua được những khó khăn nhất định của tự thân, gia đình và xã hội nên việc phục vụ rất hạn chế, thường xuyên không tham gia những hoạt động chung của tổ chức, làm trở ngại cho việc điều hành của Hội đồng chúng.

+ Số lượng Huynh trưởng  cấp Tập toàn tỉnh trên dưới 100 người, qua thời gian tính từ ngày thọ cấp, qua những hoạt động của Ban Hướng Dẫn, của đơn vị trên dưới 50% còn lại hầu như không hoạt động và hoạt động có hạn kỳ…

+ Trong những năm qua Ban Hướng Dẫn và hội đồng Cấp, đã nhắc nhở rất nhiều, tuy nhiên đến giờ này con số Huynh trưởng cấp Tập tu học không quá 50%, còn số còn lại hiện giờ không biết ở vị trí nào? “Tu mà không học là tu mù” trong những năm qua không tu học lấy gì để trang nghiêm thân mạng, để phục vụ cho tự thân và tổ chức.

Qua vấn đề trên chúng ta xác định con số thường xuyên hoạt động thì luôn tham gia mọi hoạt động tốt. mặc dù phải tốn kém ít nhiều thời gian và tài chánh nhưng vẫn hy sinh, khắc phục được và tìm mọi điều kiện thuận lợi để tiếp cận và hoàn thành những hoạt động. Con số còn lại luôn có cái nhìn tiêu cực, đặt cái ta trên hết nên luôn so sánh hơn thua và đặt lý do to hơn mục đích, nên luôn thường xuyên hoặc không tham gia bất cứ mọi hoạt động nào của tổ chức.

Huynh trưởng cấp Tập là bộ phận trực tiếp chịu sự thịnh suy của một đơn vị GĐPT, phải chịu nhiều áp lực cụ thể là tại địa phương mình đang sinh hoạt. Đối với giáo hội địa phương phần lớn ít quan tâm đến GĐPT, như chúng ta đã thấy ở một số đơn vị đoàn sinh phần lớn phụ huynh là người không tham gia giáo hội, và còn nhiều trở ngại rất tế nhị nữa mà Huynh trưởng cấp Tập chúng ta phải gánh chịu. Vì vậy để vượt qua những trở ngại này, Huynh trưởng cấp Tập chúng ta phải nâng cao nhận thức, truy tìm nguyên nhân  và đưa ra những biện pháp khắc phục.

III- NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH   

      NHIỆM CỦA HT CẤP TẬP :

          Từ những nhận định ở trên, xin được đề nghị một vài giải pháp khắc phục sau đây:

1. Mỗi Htr hãy tự quán sát, đánh giá bản thân mình trong bổn phận và trách nhiệm là một Htr cấp Tập đối với tự thân, tổ chức mà mình đã tự nguyện đối trước Tam Bảo phát thệ nguyện thọ nhận. Thực hành đầy đủ nhiệm vụ, bổn phận được quy định trong Nội quy vá Quy chế Htr quy định.

2. Thực hiện đầy đủ bổn phận của người Htr là “tuân kỷ luật, chịu huấn luyện”. Cộng tác với đơn vị để hoàn thành các Phật sự chung trong đơn vị.

3. Tinh tấn thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, rèn luyện tự thân, tự chọn cho mình một pháp môn phù hợp để hành trì, thường xuyên tham gia các kỳ tu Bát Quan Trai do BHD hoặc tại địa phương tổ chức.

4. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và các kiến thức phổ thông, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sinh hoạt của GĐPT để thăng tiến tự thân và đủ khả năng giáo dục, hướng dẫn đàn em.

5. Sẳn sàng vượt khó, bỏ qua những trở ngại của quá khứ, chính thức nhập cuộc với Ban Huynh Trưởng sở tại nhận lãnh và hoàn thành trọng trách và nhiệm vụ của người Htr cấp Tập.

6. Đề nghị BHD tỉnh, Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh cần có những biện pháp cụ thể, để nâng cao nhận thức của hàng Htr cấp Tập, đồng thời có những giải pháp cụ thể  đối với tình trạng Htr giãi đãi, xem nhẹ trách nhiệm, bổn phận và thiếu tinh thần tuân thủ  kỷ luật đối với tổ chức.

C.- KẾT LUẬN:

          “Thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, xứ Phật khó về”. Chúng ta được diễm phúc hội đủ nhân duyên để gặp nhau ở chốn “Ta Bà” này với nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên vẫn được che chở bởi ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật, chỉ chừng ấy thôi cũng thấy diễm phúc lắm rồi. Trong buổi hội nghị này chúng ta cần chia sẽ, đưa ra những biện pháp khắc phục để cùng giúp nhau phát triển tự thân vượt qua những khó khăn, chung sức chung lòng cùng nhau đoàn kết trên tinh thần Lục hòa, để xây dựng và phát triển tổ chức./-

Kính chúc quý anh chị thân tâm thường lạc.

         NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb