QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI-TRÍ-DŨNG

                                                                                                

 

QUYẾT NGHỊ

CỦA

HỘI NGHỊ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

Chúng tôi toàn thể Huynh trưởng tham dự Hội Nghị Huynh Trưởng cấp Tập  GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2014 tại chùa Thiên Quang.

 

NHẬN ĐỊNH

  1.GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM là một tổ chức giáo dục Phật giáo lấy giáo lý Phật Đà làm nền tảng giáo dục đoàn viên, lấy Nội Quy, Quy Chế Huynh trưởng làm kim chỉ nam để định hướng cho mọi hành hoạt. Bởi lẻ đó dù gặp mọi chướng duyên khảo đảo cũng không rời chánh pháp mà tu trì, không rời mục đích tôn chỉ của tổ chức mà hành động. Do đó suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm hình thành và phát triển, trãi qua bao sóng gió, thăng trầm, bao biến thiên của thời cuộc, GĐPTVN vẫn tồn tại và không ngừng phát triển.

  2.Huynh trưởng cấp Tập là một lực lượng kế thừa tiếp nối mạng mạch của tổ chức, là một hàng huynh trưởng làm nền tảng căn bản cho sự phát triển của tổ chức, là những nhân tố quyết định cho sự thịnh suy, hưng vong tại các đơn vị cơ sở. Một GĐPT tỉnh không thể phát triển bền vững nếu không có những đơn vị GĐPT cơ sở vững mạnh

  3.Huynh Trưởng cấp Tập trực tiếp chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của một Đoàn và liên đới chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của một GĐPT như trong Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT.VN đã minh định.

  4.Trong bối cảnh tình hình khó khăn của GĐPT tỉnh nhà hiện nay, vai trò của huynh trưởng cấp Tập hết sức quan trọng trong việc điều hành các đơn vị GĐPT vượt qua những nội ma ngoại chướng bủa vây, duy trì sự phát triển và không ngừng thăng tiến tổ chức.

             Từ những nhận định trên, Hội Nghị Huynh Trưởng cấp Tập GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu ngày23.11.2014

ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ

1.HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào cũng quyết tâm thực hiện lời phát nguyện trước Tam Bảo là trọn đời phụng sự Đạo Pháp và lý tưởng GĐPT.

2.HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào cũng tôn trọng và thực hiện Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN. Thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, bổn phận của Huynh trưởng cấp TẬP được quy định trong Quy Chế Huynh Trưởng GĐPT.VN

3.HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP phát nguyện tu trì, thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật, cải hóa tự thân, rèn luyện tác phong, đạo đức, hoàn thiện nhân cách, thực hành thân giáo để thăng tiến bản thân và phụng sự lý tưởng.

4.HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP thực hiện tinh thần “tuân kỷ luật, chịu huấn luyện”, dấn thân phục vụ, biết hy sinh và kham nhẫn để xây dựng nếp sống lục hòa trong tổ chức và ngoài đời sống, sẵn sàng nhận lãnh nhiệm vụ và chu toàn trách nhiệm để duy trì và phát triển các đơn vị GĐPT ngày càng thăng tiến.

5.HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP khẳng định rằng điều kiện tối thiểu để xác nhận một Huynh trưởng cấp Tập tại hàng là phải trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các đơn vị, chuyên cần sinh hoạt Cấp, tham gia tu Bát Quan Trai và  không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tổ chức.

6.  Đề nghị những huynh trưởng cấp Tập không được công nhận là Huynh Trưởng tại hàng, kể từ sau Hội Nghị này Ban Hướng Dẫn tỉnh, Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng tỉnh sẽ không quản trị và không chịu trách nhiệm đối với thành phần nêu trên.

                               Làm tại Hội Nghị Huynh Trưởng cấp Tập GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.

                                                  Chùa Thiên Quang ngày 23 tháng 11 năm 2014

 

ĐỒNG KÝ TÊN

 

 

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb