GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC THI BẬC LỰC NĂM 2014

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC THI BẬC LỰC NĂM 2014

Thực hiện theo tinh thần của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN. Vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2015. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thi bậc Lực năm 2014 tại chùa Lạc Bang, Châu Đức.

 Kỳ thi bậc Lực năm  nay GĐPT.BRVT có 29 huynh trưởng học viên thi từ bậc Lực năm thứ I đến năm thứ V ( không có học viên năm thứ IV). Năm nay Hội Đồng thi BRVT được BHDTW ủy nhiệm tổ chức thi cho huynh trưởng học viên năm thứ V miền Khánh Hòa và đã có 4 huynh trưởng học viên năm thứ V của BHD Biên Hòa, Đồng Nai về dự thi.

 Anh Nguyên Tích-Hồ Lai Chiến ĐD.BHDTW tại miền Khánh Hòa đã được BHDTW cử về giám sát hội đồng thi BRVT chủ tọa trong lễ khai mạc. Quý anh chị Huynh trưởng trong hội đồng thi đã hiện diện đông đủ để điều hành hội thi.

Tại lễ khai mạc anh Thiện Thọ-Nguyễn Văn Lộc Chánh Chủ Khảo hội đồng thi đã phát biểu nhắc nhở tinh thần kỷ luật tự giác của quý anh chị huynh trưởng học viên trong thời gian thi, đồng thời anh cũng đọc bản nội lệ của HĐ thi để anh chị  học viên tuân thủ trong thời gian thi.

Anh Nguyên Tích-Hồ Lai Chiến chủ tọa lễ khai mạc đã phát biểu nhắn nhủ động viên tinh thần tu học của anh chị em huynh trưởng học viên, anh  tán dương tinh thần của anh chị em đã vượt qua mọi gian lao khó nhăn của nội ma ngoại chướng để tiến tu và phụng sự lý tưởng. Anh cũng chúc anh chị em thực hiện bài thi trung thực và có kết quả mỹ mãn.

Sau nghi lễ khai mạc, anh chị huynh trưởng học viên vào ổn định ở phòng thi. Ban Giám Khảo công bố đề thi đang được niêm phong và tiến hành mở đề thi để bắt đầu phần thi trắc nghiêm 45 phút. Sau 45 phút thi trắc nghiêm là phần thi tự luận 90 phút.

Trong suốt thời gian thi, các anh chị học viên đã nghiêm túc tập trung làm bài thi một cách nghiêm chỉnh và giử khung cảnh hoàn toàn thanh tịnh, không trao đổi hay chuyện trò trong phòng thi.

Đúng 11 giờ thời gian thi đã hết, Hội đồng thi thu bài làm và tổng kết bài thi. Bài làm của bậc Lực từ năm thứ I cho đến năm thứ IV được tập trung để Ban Giám Khảo chấm tại địa phương, riêng bài thi bậc Lực năm thứ V được niêm phong giao cho anh Giám sát chuyển giao Ban Điều hành bậc Lực BHDTW chấm.

Theo nhận xét của anh chị huynh trưởng  học viên, đề thi năm nay tương đốí khó, nhưng nếu anh chị nào nắm bắt kỷ chương trình học thì khả năng làm bài tương đối tốt.

Nhận xét chung: Cuộc thi đã được tiến hành một cách bài bản, nghiêm túc. Hội Đồng thi đã tích cực làm việc theo đúng quy trình, Huynh trưởng học viên tập trung làm bài không có vấn đề trao đổi hay dở tài liệu. Hầu hết anh chị học viên đều cho rằng dù kết quả như thế nào chăng nửa nó cũng phản ảnh đúng khả năng tiếp thu chương trình tu học của quý anh chị huynh trưởng học viên.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb