BHD.BRVT THĂM VIẾNG VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC ÂN SƯ,CỐ VẤN GIÁO HẠNH

BHD.BRVT THĂM VIẾNG VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC ÂN SƯ,CỐ VẤN GIÁO HẠNH

Trong hai ngày 15,16 tháng 01 năm 2015 Thường Vụ BHD.GĐPT.BRVT đã tổ chức đoàn thăm viếng Chư Tôn Đức Tăng Ni là ân sư, cố vấn giáo hạnh của GĐPT tỉnh.

Khởi hành vào lúc 8 giờ tại nhà anh trưởng BHD đoàn đã đến thăm anh Nguyên Đồng-Phạm Như Cẫn nguyên trưởng BHD vào các nhiệm kỳ trước nay anh đang già yếu và mang thân bệnh nên không thể trụ tại hàng để phụng sự tổ chức nhưng tâm anh luôn hướng về mọi hành hoạt của GĐPT tỉnh và anh luôn sẵn lòng đến với các sự kiện của GĐPT tỉnh khi điều kiện sức khỏe cho phép. Anh Tâm Đồng là một HTr trung kiên suốt đời phụng sự lý tưởng nguyên là Ủy viên BHD Quảng Trị thời kỳ trước năm 1975.

Tiếp tục cuộc hành trình đoàn đã trực chỉ hướng Đại Tòng Lâm là vùng đất Phật nơi trú xứ của nhiều vị ân sư, cố vấn giáo hạnh của GĐPT tỉnh. Tại các trú xứ Chư Tôn Đức  anh em trong TV.BHD  đã đảnh lễ vấn an và cúng dường lễ phẩm Chư Tôn Đức đã tiếp đoàn BHD trong tinh thần hoan hỷ, cởi mở, thân mật thắm tình đạo vị. Quý ngài cũng tán dương tinh thần của BHD và toàn lam viên BRVT trong năm qua đã kham nhẫn vượt qua mọi gian khó để thực hiện nhiều Phật sự thăng tiến tổ chức, phụng sự Đạo Pháp.

Chư Tôn Đức đã nhận định trong năm qua GĐPT đã tổ chức nhiều Phật Sự  lớn có ý nghĩa và có sự lan tỏa đến uy tín của GĐPT và sự thiện cảm của Chư Tôn Đức Tăng NI và công chúng.

Sau một ngày dài thăm viếng Chư Tôn Đức tại Tân Thành, Châu đức, Thị xã Bà Rịa, ngày 16 tháng 1 đoàn tiếp tục hành trình thăm viếng Chư Tôn Đức tại các trú xứ huyện Xuyên Mộc.

Tại một số nơi quý ngài CVGH  đã  dành thời gian chuyện trò, thảo luận về các vấn đề hiện nay của Phật Giáo và GĐPT để cùng có các giải pháp vượt qua mọi chướng duyên khảo đảo để phụng sự Đạo Pháp và đưa GĐPT ngày càng thăng tiến.

Tại thị trấn Phước Bửu đoàn cũng đã đến thăm anh Tân Linh-Phan Văn Lê nguyên trưởng BHD tỉnh đang dưỡng bệnh tại nhà. Anh em đã thăm hỏi và chúc anh luôn thân tâm an lạc để là điểm tựa tinh thần cho lam viên trong tỉnh.

Sau hai ngày TVBHD đã hoàn thành Phật sự thăm viếng vấn an Chư Tôn Đức ân sư, Cố vấn giáo hạnh để chuẩn bị cho ngày Tổng kết sinh hoạt vào ngày 18.01.2015

                                                                                                                                VP.BHD

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb