GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT SINH HOẠT NĂM 2014

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC

LỄ TỔNG KẾT SINH HOẠT NĂM 2014

Vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2015. Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ tổng kết sinh hoạt năm 2014 tại chùa Thiên Quang.

Đại Đức Thích Thiên Thuận CVGH.GĐPT.BRVT trú trì chùa Thiên Quang quang lâm chứng minh buổi lễ. Anh trưởng BHD tỉnh chủ tọa cùng sự hiện diện của toàn thể HTr thành viên BHD, ĐD.BHD tại các huyện và 70 HTr đại diện cho 26/30 đơn vị GĐPT trong tỉnh tham dự.

Về phía khách mời có quý bác trong Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh.

Tại buổi lễ tổng kết  trong phần  nghi lễ khai mạc anh Tâm Lễ Tổng Thư Ký BHD tỉnh đã đọc bản báo cáo lược trình sinh hoạt Phật sự trong năm qua của GĐPT.BRVT, đồng thời trình bày bản dự thảo đề  án sinh hoạt năm 2015 để hội nghị theo dõi và thảo luận.

Anh Không Tùy Ủy Viên Nội Vụ đọc báo cáo hoạt động của UBQTHT tỉnh trong năm qua.

Bác trưởng Ban Bảo trợ đã lược trình hoạt động của BBT trong năm qua, đồng thời phát biểuBBT hết sức ủng hộ  tinh thần phụng sự lđạo pháp và ý tưởng của GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu,Ban Bảo Trợ luôn cùng song hành và hổ trợ một cách thiết thực để trợ duyên cho GđPT tỉnh phát triển ngày càng tốt hơn.Trong dịp này BBT cũng đã trao món  quà tịnh tài  để hổ trợ BHD tỉnh.

Anh trưởng BHD chủ tọa buổi lễ đã huấn từ ghi nhận tinh thần cống hiến của toàn thể lam viên BRVT trong năm qua đã tận tâm xây dựng GĐPT BRVT chẳng những duy trì sinh hoạt tốt mà ngày càng phát triển và hôm nay toàn thể anh chị HTr cùng ngồi lại đễ kiểm điểm mọi hoạt động trong năm qua đồng thời rút ra những ưu khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho mọi việc điều hành tổ chức trong năm tới.

Anh cũng đề nghị anh chị trong hội nghị cùng thảo luận, góp ý bàn bạc cụ thể bản dự thảo đề án sinh hoạt năm 2015 để thống nhất xây dựng một đề án chính xác và cụ thể  cho sinh hoạt GĐPT tỉnh năm 2015.

Đại Đức Thích Thiên Thuận chứng minh đã ban đạo từ tán dương tinh thần kham nhẫn của anh chị em HTr đã vượt qua mọi chướng duyên khảo đảo để cùng duy trì sinh hoạt và phát triển GĐPT tỉnh nhà ngày càng thăng tiến. Thầy cũng mong mỏi tại lễ tổng kết này anh chị em cùng “ôn cố tri tân”, hiều thấu đáo tình hình Phật giáo trong hiện tại và bàn bạc, thào luận tìm ra những giải pháp tốt để điều hành mọi hành hoạt của GĐPT tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn hiện tại.

Trong phần thảo luận quý anh chị Htr đã cùng  nhau nhìn lại chặng đường một năm qua GĐPT tỉnh nhà đã có những thành tựu nổi bật, khắc phục mọi chướng duyên để thực hiện những Phật sự lớn  như kết khóa trại huấn luyện HTr liên trại Huyền Trang4-A Dục 10, trại  họp bạn Ngành Thiếu Tâm Minh 3, tổ chức thành công hội thi Phật Pháp “Đường Về Linh Thứu” lần 3, đêm đạo ca chủ đề “Mẹ và Quê Hương“tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm,  Hiệp kỵ ngày 23.7 al, đặc biệt là trong năm qua BHD đạ tổ chức  hội thảo Nghiên Huấn để bàn các giải pháp nâng việc tu học huynh trưởng có hiệu quả, Hội nghị HTr cấp Tấn, hội nghị Htr cấp Tín, hội nghị HTr cấp Tập để chấn chỉnh và nâng cao nhận thức của hàng Htr trong việc thực hiện sứ mệnh HTr đối với tổ chức GĐPT trong giai đoạn hiện tại.

Thảo luận về đề án sinh hoạt năm 2015 hội nghị đã thảo luận và chung quyết những đề án trọng điểm như tổ chức các hoạt động liên quan đến trại kỷ niệm 50 năm GĐPT.BRVT, thực hiện sử liệu GĐPT BRVT,  thực hiện đặc san Sen Biển 2,  khai khóa trại huấn luyện HTSC Lộc Uyển 16,tổ chức Hội  Hiếu ra mắt Đàn Kiểu Mẫuvà hội thi Phật Pháp “Đường về núi Tuyết” dành cho ngành Đồng, hội thi “Tiếng hát Ngành Thiếu” lần thứ 3, cũng như một số đề án của các ủy viên ngành khác.

Lễ tổng kết sinh hoạt GĐPT Bà Rịa Vũng tàu năm 2014 đã thành tựu viên mãn và bế mạc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb