Ghi nhanh Hội thảo HT cấp Tín toàn quốc

Tường thuật

HỘI THẢO CẤP TÍN GĐPTVN

31/10/2010. PL 2554.

Tường thuật ghi nhanh tại Hội Thảo


Hôm nay – 31/10/2010 – Tin thời tiết cho biết, lũ lụt đang tràn vê các tỉnh Nam Trung bộ từ Phú Yên đến Ninh Thuận nên một số Huynh Trưởng vùng thấp không thể lên đường về Sài Gòn dự hội thảo.

Tại Thành Phố Sài Gòn, mới 6g Ban Tổ Chức và các anh chị Hội Thảo Viên đã vân tập đến Pháp Vân Tự đầy đủ và các phái đoàn bắt đầu đăng ký thành phần tham dự, nhận phù hiệu hội thảo và tài liệu hội thảo.

Sau 30′ phần thủ tục đã hoàn tất.

Tổng cộng có 20 phái đoàn từ các Ban Hướng dẫn tỉnh, thị trên toàn quốc tham dự với số lượng 67 Hội Thảo Viên.

6h45′ Ban Tổ chức tiến hành cung thỉnh Chứng Minh Sư.

Chúng tôi thấy đi đầu phái đoàn có Hòa Thượng Đệ Tam Phó Thượng Thủ GĐPTVN thượng Thanh hạ Huyền; Hòa Thượng thượng Hạnh hạ Hải; Hòa Thượng thượng Đức hạ Thắng đồng chấn tích quang lâm chứng minh.

Chủ tịch danh dự: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu; Huynh trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh; Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt và 14 anh chị Ban Viên BHD/GĐPTVN Buy Levitra Online thành viên tham dự.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, toàn thể cử bài ca chính thức GĐPTVN, cử hành phút tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo; Chư tôn Sáng lập, Cố vấn, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng; Đoàn sinh quá cố.

Phần tuyên bố lý do đã nêu vấn đề GĐPTVN liên tiếp gặp nhiều chướng duyên ảnh hưởng đên sự sống còn của tổ chức, áp lực nặng nề lên các đơn Viagra discount vị cơ sở mà HT cấp Tín lần này đứng đầu cơn sóng ngọn gió. Việc tổ chức Hội thảo cấp Tín để làm sáng tỏ mục đích, cialis soft tabs review tôn chỉ của tổ chức. Bổn phận trách nhiệm, quan điểm, lập trường của HT cấp Tín cần phải thấu triệt. Nhất là vấn đề hợp pháp, bất hợp pháp không thể lập lờ. Đó là lý do của cuôc hội thảo này.

Diễn văn khai mạc của anh Tâm Huy – Trưởng Ban Tổ Chức – đã đươc đưa nguyên văn lên mạng internet.  Huấn từ của anh Trưởng Ban và Đạo từ của Thầy cố vấn đều tán thán công hạnh sinh hoạt vì tương lai Đạo pháp mà tất cả đã hết lòng dấn thân.

Tiếp theo Đạo từ của Hòa Thượng thượng Thanh hạ Huyền, Hòa Thượng thượng Hạnh hạ Hải hướng dẫn toàn thể anh chị em chú nguyện, Levitra Professional đem công đức mà đạo tràng có được hồi hướng cầu cho Hòa Thượng Thượng Thủ thượng Đức hạ Chơn đang lâm trọng bệnh được mạng vị bình an, thân tâm thường lạc nhân trong mùa via ngài Dược Sư Lưu Ly Quang và Quan Thế Âm Bồ tát.

Sau khi hồi hướng công đức và tiễn đưa Chư tôn hồi quy phương trượng. Ban Tổ Chức mời Chủ tọa điều hành gồm:

- Anh Tâm Huy.

- Anh Nguyên Hoành.

và Hội thảo đề cử:

- Anh Nguyên Minh Lê Văn Tranh.

- Anh Tâm Lễ Nguyễn Ngọc Luật.

- Anh Đồng Giác Buy monopril Hồ Đức Phước.

- Chị Diệu Hoa Nguyễn Thị Kim Liên.

Thư ký đoàn chúng tôi thấy có:

- Chị Quảng Hoa Phan thị Hồng liên

- Anh Nguyên Lâm Trần Trúc.

- Anh Nhuận Bích Châu Ngọc Lê.

Ở bàn thuyết trình và kiểm soát chúng tôi thấy có:

Thuyết trình đoàn:

- Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi

- Anh Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai

Kiểm soát đoàn:

- Anh Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn.

- Anh Như Hòang Võ Tấn Sáu.

Bắt đầu cuộc Hội thảo

- Mở đầu, anh Quảng Mẫn Nguyễn Quang Mai đại diện HT cấp Tín tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trình bày bản tham luận đây đủ, khúc chiết nói lên được những trăn trở ưu tư cũng như biện pháp khắc phục các nghịch cảnh chướng duyên để tồn tại và phát triển.

- Tiếp đến, anh Nguyên Lâm Trần Trúc đại diện HT cấp Tín tỉnh Quảng Nam 2 (tức Quảng Tín củ) đọc bản tham luận thứ hai với những nét chính mà Ban Tổ Chức đã đánh giá.

- Chị Quảng Tín Nguyễn Thị Hồng Loan đại diện HT cấp Tín Gia Định đọc bản tham luận như tài liệu đính kèm.

- Anh Chí Thạnh Phạm Văn Thành đại diện HT cấp Tín miền Tây Nam phần đọc bản tham luận tán thán nỗ lực BHD/TƯ.GĐPTVN trong công cuộc phát triển Miền và cố gắng hòa nhập chung với toàn quốc.

- Chị Diệu Hạnh Hoàng Thị Ngọc Dung đại diện HT cấp Tín Quảng Đức-Sài Gòn đọc bản tham luận phân tích sát sườn tình hình sinh hoạt hiện tại và xu thế phát triển tương lai.

- Cuối cùng anh Minh Trung đại diện HT cấp Tín ĐakLak đọc tham luận cho đơn vị này với gợi ý thảo luận có giao lưu.

- Để kết thúc phần trình bày tham kuận,  anh Thị Nguyên đại diện Ban Tổ Chức đọc tham luận định hướng. Phần nội dung nói rõ tôn chỉ, mục đích, yêu cầu của tổ chức giáo dục sinh hoạt tu học GĐPVN. Những điều Huynh Trưởng cấp Tín cần thấu đáo về lý luận cũng như quan điểm. Nguyên văn tham luận đề dẫn có đăng nguyên văn.

Đến đây đồng hồ chỉ 11g45′. Chủ tọa cho hội thảo dừng lại để quá đường. 13h20′ lại sẽ tiếp tục thảo luận…

Phước Việt (lược ghi tại Hội thảo).

Bản Tin Số 2

Đúng 13g30 ngày 31. 10. 2010 toàn thể Hội Thảo Viên vân tập về hội trường đông đủ. Cung đón Hòa Thượng thượng Minh hạ Tadalis SX Tâm – Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN và Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Trí Tư Đồ Minh – BHD/GĐPTVN tại Canada. Thay mặt Ban Tổ Chức anh Trưởng Ban Tổ Chức xin được vinh dự gắn phù hiệu Hội Thảo cho Thầy cố vấn và anh Tâm Trí.

Anh Minh Trung dẫn chương trình thay mặt Ban Tổ Chức cung thỉnh quý Thầy có đôi lời cùng anh chị em. Thầy Minh Tâm có đôi lời tâm sự. Thay mặt cho Chư tôn Cố Vấn tán thán công đức, sự nhạy bén cập nhật thời sự, định hướng kịp thời xác định quan điểm lập trường và tầm nhìn sát sườn không chao đảo. Thầy hi vọng BTC Hội Thảo đủ bản lĩnh giải thích cụ thể, sáng tỏ vấn đề làm chổ dựa cho anh chị em. Nhân đây Thầy cũng tặng cho anh chị em Hội Thảo Viên mỗi người một cuốn Phật Ân số 13 và cuốn Mãnh Vụn Hồng. Sau đó thầy xin cáo từ và chúc Hội Thảo thành công. Cả hội trường trang nghiêm cung tiễn Thầy Minh Tâm hồi quy phương trượng.

Anh Tâm Huy tóm tắt và giải đáp thắc mắc mà các anh chị em đã trình bày trong các tham luận gởi về Ban Tổ Chức. Bản tóm tắt đã được chuyển tải nguyên văn lên trang nhà.

Tiếp theo đó là phần phát biểu thảo luận.

Qua 25 phút có 6 đơn vị cấp tỉnh tham gia với 18 câu hỏi chung quanh các vấn đề:

1. Tiêu đề hành chánh trên văn thư của BHD không nhất quán.

2. Tiêu đề và tính hợp pháp của GĐPTVN Trên Thế Giới.

3. Cần thực hành thân giáo.

4. Sự trù dập của các thế lực vô minh và những Huynh Trưởng cơ hội.

5. Cần phân biệt Phân ban và Truyền thống.

6. Mỗi Buy femara online địa phương có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nên lắng nghe, tiếp thu cách hành xử của các địa phương đang gặp khó khăn hiện nay.

7. Đồng ý với các bản tham luận, tuy nhiên mỗi một HT cấp Tín trong Hội Đồng đều phải phát tâm lập nguyện để vượt mọi khó khăn trước tình hình hiện nay.

8. Ban Trị Sự PG các tỉnh chỉ đạo các đơn vị phải đăng ký, chúng tôi phải làm sao ?

9. Quan tâm đến đời sống tâm linh của anh chị em.

10. Cần thanh lọc sinh hoạt nội bộ

11. Mỗi đơn vị một hoàn cảnh, cần phải linh hoạt điều hành.

12. Miền và Trung Ương tổ chức trại HL Huyền Trang để tinh thần trại được thống nhất

13. Nâng cao khả năng lý luận và tầm nhận thức của Ban Huynh Trưởng.

14. Sen Trắng cần mở chuyên mục để HT các cấp trao đổi, đóng góp ý kiến.

15. Lễ Hiệp Kỵ quan tâm đến giao lưu.

16. HT cấp Tín cơ bản phải: Tôn thờ chánh pháp, xuyên suốt Nội Quy – Quy Chế, thường tu học trường kỳ, giữ vững giềng mối, thể hiện đầy đủ bổn phận và trách nhiệm.

17. Thống nhất văn bản về mặt hình thức.

Thuyêt trình viên giải đáp kết thúc:

- Trả lời cho câu hỏi 1, 2 và tính pháp quy của GĐPTVN Trên Thế Giới:  Hội Thảo Viên nên tham cứu trong tham luận định hướng của Nội Vụ Trung Ương.

- Trả lời câu 3: Huynh Trưởng thường xuyên tu tập miên mật thì vấn đề thân giáo không rời.

- Câu hỏi số 4: Các Huynh Trưởng các cấp nên nắm rõ đường lối, lập trường của GĐPTVN hiện tại thì mọi chướng duyên, không là vật cản để anh em chung ta lùi buớc.

- Cialis Câu hỏi 5: Anh em chúng ta không nên bận tâm việc phân biệt … Nên thực hiện tốt công việc tốt công việc hiện nay của mình thì đến một lúc nào đó trắng đen sẽ rõ thôi.

- Câu 6: Đúng như vậy, yêu cầu các anh chị rút kinh nghiệm của Quảng Nam 1, Bình Định …

- Câu 7: Hoan nghênh ý kiến đại biểu Đồng Nai, chúng ta phải sinh hoạt phát tâm lập nguyện, có phương pháp.

- Câu 8: Phật tử phát tâm phụng thờ tam bảo làm đầu, cho nên đang đơn vị nào đang ở đâu thì phải tùy sở trú xứ mà hành sự, không phân biệt Giáo Hội, phải biết ăn cây nào rào cây ấy, phải làm hết sức mình để phụng thờ Tam Bảo. Nhưng chỉ xin một việc, GĐPT là một tổ chức giáo dục, có hệ thống xin được duy trì liên hệ theo ngành dọc.

- Câu 9: Mỗi một HT hằng ngày phải dành thời gian tụng kinh, lễ bái, tu học thì đời sống tâm linh sẽ tăng trưởng.

- Câu 10: Cần làm thăng tiến đồng bộ hơn là thanh lọc nội bộ.

- Câu 11: Đúng như vậy, cám ơn đại biểu đơn vị Bình Thuận.

- Câu 12: Đề nghị bộ phận Nghiên Huấn nghiên cứu đề nghị của đại biểu Quảng Nam. Sẽ tổ chức trại HL Huyền Trang T.Ư.

- Câu 13: Việc này trước đây không thể thông tin trong trại huấn luyện được vì hạn chế, nay yêu cầu tất cả các đơn vị theo dõi trên kênh truyền thông Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới, trại huấn luyện, trại họp bạn, hội thảo… đều chia sẽ các thông tin nằm nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức.

- Câu 14: Đề nghị Ban Biên Tập Sen Trắng và Trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới thực hiện.

- Câu 15: Ban Tổ Chức các kỳ lễ Hiệp Kỵ sẽ nghiên cứu thực hiện.

- Câu 16: Đúng như vậy, Rất rất cám ơn đại biểu Cam Ranh.

- Câu 17: Thời gian rất gần tới đây sẽ thực thi tiêu đề văn bản mới.

Do vậy Huynh Trưởng cấp Tín quán triệt tinh thần của Hội Thảo, nhất tâm đoàn kết đứng sau lưng BHD nỗ lực phụng sự chúng sanh, cung kính chư tôn thiền đức, giới luật thanh tịnh, hòa hợp trang nghiêm, nhất định sẽ giải trừ được ách nạn đang bủa vây anh chị em.

Xin tất cả anh chị em hãy nhất tâm, một lòng vì tổ chức và sứ mạng mà dấn thân.

Kính chúc anh chị em Hội Thảo Viên chân cứng đá mềm.

BAN TỔ CHỨC


Tổng kết Hội Thảo

Sau mười giờ làm việc cật lực, ngày Hội Thảo HT cấp Tín cũng khép lại trong không khí thấm lạnh của trời Sài Levitra buy online Gòn vào dịp cuối mùa mưa. Trên mắt trên môi ai ai cũng có nụ cười hoan hỹ vì tận cùng đáy lòng cấp Tín, những khó khăn và thử thách của anh chị em là nổi xót xa cần chia sẻ cùng BHD Trung ương và các Tỉnh, Thị. 6 tham luận tiêu biểu trải dài từ Thừa Thiên đến Cà Mau tuy dung mạo có khác nhau, văn chương cú nghĩa không đồng, nhưng thảy cả đều chung một tấm lòng: Đó là tình nghĩa keo sơn đầy LAM chất. Qua phát biểu của 20 phái đoàn với hơn 32 no prescription pharmacy online ý kiến cần giải tỏa, từ vần đề hành chánh sự vụ đến quan điểm lập trường, cho đến ý hướng dấn thân và thái độ hòa nhập của Trung Ương mang đậm nét nhân bản, giàu tính nhân văn, tạo sự an tâm xác lập đức tin, khởi phát niềm tin yêu vào cuộc sống, chí hướng trào dâng, thành toàn lý tưởng.

Kamagra jelly justify;”>Tứ hoằng thệ nguyện và hồi hướng chúng sanh, dây thân ái – dù mổi người một phương trời, vé tàu xe đã sẳn nhưng tất cả như còn bịn rịn chưa muốn chia tay. Những chiếc máy ảnh như hiểu được tâm tư của chủ đã hoạt động hết tần suất của nó. Những vóng tay ôm nhau chân tình, những cái bắt tay thật chặt, làm thinh rồi buông ra như biểu đồng tình: YÊN LẶNG LÀ TIẾNG NÓI NHIỆM MẦU VÀ THIẾT THA NHẤT.

Qua tham luận đề dẫn, dù ngôn từ và luận chứng còn một số điều đáng nói, nhưng Hội Thảo Viên đã hiểu thế nào là tính nhất quán. Qua tiêu đề hành chánh văn thư, những thay đổi bất nhất trên tiêu đề đều mang tính chất sử quan. Một sớm một chiều, những đầu óc bình thường không tỏ thấu sâu xa quan điểm lập trường của Lam Viên trong môi trường hoàn cảnh lịch sữ đầy phức tạp, tế nhị với những thách thức, chướng ngại cần phải vượt qua. Và nhất là tính PHÁP LÝ của GĐPT.

- Một tàn lửa nhỏ trong đống tro tàn, có thể là mối hiễm họa hỏa hoạn thiêu cháy cả một khu phố hay một khoảng rừng. Sự Buy Accutane Online Pharmacy No Prescription Needed tồn tại hiếm hoi của tổ chức GĐPTVN trong cộng đồng dân sinh đang thực thi và muốn thế giới công nhận đất nước thực sự đang theo đuổi một nền kinh tế thị trường đích thực không giả hiệu. HT Cấp Tín tỏ rõ vấn đề khế thời khế cơ của vần đề nầy. Qua cuộc hội thảo nầy HT Cấp Tín tỏ rõ một cách tường tận: Do từ chỉ thị 01 ngày 03-05-1995 mà có vấn đề đăng ký. Kể từ ngày 20-01-2000 chỉ thị 01 bị thu hồi không có giá trị thi hành vì quy phạm pháp luật. Nay việc chỉ đạo GĐPT phải đăng ký là hoàn toàn vi pháp vi hiến. Biết để cũng cố đức tin. Biết để sống và làm việc đúng hiến pháp và pháp luật. Biết để giải thích cặn kẻ, để Thầy trò cùng làm đúng không mâu thuẩn nhau, mắc mưu kẻ xấu.

- Tu là chuyển nghiệp, kinh qua Giới đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới, bước đi của BHD âm thầm nhưng ngày một vững chải như thác nguồn và thế nào cũng kiến lập các Giới đàn nầy từ nay đến cuối năm.

Thay mặt Ban Tổ chức, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã dừng lại ở cổng chính, bắt tay từng anh chị trước khi ra về. Phục vụ chúng sanh là một con đường khó khăn, thực hiện sứ mạng nầy một cách vô cầu thì lại càng khó hơn, khi tuổi đời các anh chị giờ lại quá cao, tứ đại khó hòa hợp an thuận, nếu không có sức bật và chí Brand Viagra hướng khó đưa con thuyền tổ chức đến bến thanh lương.

Anh Liên Đoàn Trưởng GĐPT Đức Tuệ ngõ lời qua máy vi âm chúc mừng Hội Thảo thành công viên mãn; chúc anh chị em thượng lộ bình an. Vấn đề vệ sinh là trả lại hội trường sạch đẹp như ban đầu, GĐPT Đức Tuệ xin gánh vác và chân thành xin quý anh chị, BTC hoan hỹ nếu có gì sơ suất, và xin ACE lui ra ngoài tận hưởng không khí trong lành để các em thừa hành Phật sự.

Trước khi ra về anh chị em đã nhận quà lưu niện của Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Hạnh Hải và Hòa Thượng Thanh Huyền. Tất cả đều chung lời cảm thán tạ ân đời và xin sống xứng đáng hết lòng./.

BAN TỔ CHỨC

Nguồn trích đăng: www.gdptthegioi.org

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb