BHD/T.Ư.GĐPTVN và các BHD trực thuộc cử hành lễ viếng Cố HT Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

BHD/T.Ư.GĐPTVN và các BHD trực thuộc cử hành lễ viếng Cố HT Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

Sáng nay 01.08.2011 vào lúc 10h00, tại Linh đường Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều đã tiếp lễ Phúng Điếu của Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN Trên Thế Giới, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh BHD Trung Ương GĐPTVN…Tiếp đến là lễ Phúng Điếu của BHD Trung Ương GĐPTVN và BHD các Tỉnh, Thị quốc nội…
>>> Xem tiếp <<<