BHD/GĐPTVN Trên Thế Giới và các BHD trực thuộc phúng viếng Cố HT Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH

BHD/GĐPTVN Trên Thế Giới và các BHD trực thuộc phúng viếng Cố HT Năng Quang NGUYỄN HỮU THẠNH

Những đóa sen Lam trên đôi tay nở rộ, mang theo tiếng lòng thổn thức cầu nguyện cho anh, những kỷ niệm, những ký ức về anh Thạnh cứ lăn dài trên má, cứ ngẹn ngào qua từng câu chuyện kể về anh…