Chào mừng Vòng chung kết Đường Về Linh Thứu

Chào mừng Vòng chung kết Đường Về Linh Thứu

Hân hoan chào mừng
VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “ĐƯỜNG VỀ LINH THỨU”
GĐPT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – 2010
Toàn thể Lam Viên Bà Rịa Vũng Tàu hãy dồn mọi nỗ lực cho Phật sự nầy của tỉnh nhà được viên thành !