Điếu văn của BHD/T.Ư GĐPTVN (Quốc Nội) trong Tang lễ Cố HT Nguyễn Hữu Thạnh

Điếu văn của BHD/T.Ư GĐPTVN (Quốc Nội) trong Tang lễ Cố HT Nguyễn Hữu Thạnh

Trời vào thu, mưa Sài Gòn sùi sụt.
Đất Lâm Viên nghe lạnh buốt tim Lam.
Chiều nay sấm chớp, mưa rào. Tin anh Nguyễn Hữu Thạnh – Pháp danh Năng Quang – Pháp tự Phước Ấn trút hơi tàn về cỏi Phật…