Điếu Văn tưởng niệm thầy Thích Phổ Hòa

Điếu Văn tưởng niệm thầy Thích Phổ Hòa

ĐIẾU VĂN của GĐPTVN Trên Thế Giới tưởng niệm thầy Thích Phổ Hòa tức Huynh Trưởng Hồng Liên – Phan Cảnh Tuân.

Kính bạch Giác Linh thầy!
Cửa thiền môn còn gọi cửa không!
Thân ngũ uẫn giai không giả lập…