Lễ tổng kết sinh hoạt GĐPT Khánh Vân – 2010

Lễ tổng kết sinh hoạt GĐPT Khánh Vân – 2010

Phóng sự ảnh: Lễ tổng kết sinh hoạt GĐPT Khánh Vân.

Cộng Tác Viên Minh Đạt Nguyễn Tính thực hiện.