Sinh nhật Đoàn Oanh Vũ Nữ GĐPT Khánh Ân

Sinh nhật Đoàn Oanh Vũ Nữ GĐPT Khánh Ân

Vậy là bao ngày mong đợi của chúng mình đã đến, nhìn thấy Đoàn mấy anh chị ngành Thiếu tổ chức sinh nhật mà lòng cứ nao nao… Lại thêm đoàn Oanh Vũ Nam nữa chứ! Đoàn Oanh Vũ Nữ chúng mình là tổ chức sinh nhật sau cùng nhất chắc là vì tại Đoàn mình là em út…