Tập huấn Hội Đồng Thi Vượt Bậc

Tập huấn Hội Đồng Thi Vượt Bậc

…Đây là cuộc “cải cách” thứ 3 sau việc quy định thực hiện Luận văn kết khóa bắt đầu từ bậc Kiên (thay vì đến bậc Lực) và từ trại huấn luyện HT Lộc Uyển (thay vì đến trại Vạn Hạnh) kể từ năm 2008; tiếp đó là quyết định tổ chức các khóa Tu nghiệp hành chánh GĐPT từ năm 2010 thay vì tổ chức Hội thảo hành chánh như trước hiệu quả thấp…