Thư cảm tạ của BHD/T.Ư GĐPTVN về Tang lễ Cố HT Nguyễn Hữu Thạnh

Thư cảm tạ của BHD/T.Ư GĐPTVN về Tang lễ Cố HT Nguyễn Hữu Thạnh

Thư cảm tạ của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) về Tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh.