Thủ khoa đời tôi

Thủ khoa đời tôi

[…] Suốt đêm hôm đó tôi không sao chợp mắt được vì cái danh hiệu thủ khoa quái gỡ kia cứ bám bíu lấy tôi như cắm sâu vào cội rễ của tâm hồn tôi, để rồi đến trong mơ tôi vẫn thấy nó. “Thủ khoa, mày đâu rồi? Thủ khoa, mày đâu rồi? […]