Tham dự Hội thảo HT cấp Tín toàn quốc

Tham dự Hội thảo HT cấp Tín toàn quốc

Vào ngày 31.10.2010, Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tín GĐPTVN toàn quốc đã được tổ chức tại Phật Học Viện Pháp Vân (Saigon).
5 Huynh Trưởng đại biểu của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tín GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hiện diện tham dự và trình bày tham luận tiêu biểu…