Tài liệu [1] Hội thảo HT cấp Tập (BRVT-2011)

Tài liệu [1] Hội thảo HT cấp Tập (BRVT-2011)

Đề tài hội thảo Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Năm 2011: VAI TRÒ NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG CẤP TẬP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI
Biên soạn & Thuyết trình: HT Tâm Lễ