Tham luận [2] Hội thảo HT cấp Tập (BRVT-2011)

Tham luận [2] Hội thảo HT cấp Tập (BRVT-2011)

Đề tài hội thảo Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Năm 2011: TAM VÔ LẬU HỌC: GiỚI – ĐỊNH – HUỆ ĐỐI VỚI NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG
Biên soạn & Thuyết trình: HT Không Tùy