Thông tư về Tang lễ Cố Huynh Trưởng Năng Quang – NGUYỄN HỮU THẠNH

Thông tư về Tang lễ Cố Huynh Trưởng Năng Quang – NGUYỄN HỮU THẠNH

Tiếp theo tinh thần Khấp báo, nay Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam khẩn thông báo đến quý Ban Hướng Dẫn cùng Ban Đại diện các đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc:…