Thuốc hỗ trợ điều trị bệnh Tay-Chân-Miệng ở trẻ em

Thuốc hỗ trợ điều trị bệnh Tay-Chân-Miệng ở trẻ em

Bệnh tay – chân – miệng là một bệnh lý nhiễm trùng do virus gây nên. Những virus gây bệnh chủ yếu là Coxackievirus (nhóm A16) và Enterovirus tuýp 71 (EV71). Đặc biệt, các trường hợp có biến chứng nặng thường do EV 71…