Cuộc đời chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc

Cuộc đời chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc

Nhân ngày húy kỵ (26/12/ÂL) chị Tâm Chánh HOÀNG THỊ KIM CÚC – Cố HT cấp Dũng GĐPTVN – Nguyên Quyền Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – Lam Viên chúng ta hãy thử nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp GĐPT của người chị thân yêu.