Tin nhanh kỳ thi vượt bậc Đoàn Sinh NK 2010

Tin nhanh kỳ thi vượt bậc Đoàn Sinh NK 2010

Thực hiện tinh thần văn thư của BHD về việc tổ chức cho Đoàn Sinh GĐPT trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thi vượt bậc năm 2010. Hôm nay ngày 02 tháng 01 năm 2011, kỳ thi được đồng loạt tổ chức trong tất các đơn vị trong tỉnh.