Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cúng dường Chư Tôn Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cúng dường Chư Tôn Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu

Sáng nay 30 tháng 6 năm 2019, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thực hiện phật sự cúng dường  nhân mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tôn Đức tại chùa Thiên Quang. Về phía BHD Trung Ương gồm có sự hiện diện anh Nguyên Hoành-Lê Văn San, Tổng Thư […]