GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2024.

z5331411239412_e1c0ee58162776d41858761571744f96

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TU BÁT QUAN TRAI KỲ 1/2024.
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt tu học năm 2024 của BHD.GĐPTBRVT về việc tổ chức khóa tu Bát Quan Trai truyền thống một năm 5 kỳ để cũng cố kiến thức nội điển và trưởng dưỡng đạo tâm cho hàng huynh trưởng.
Kỳ tu Bát Quan Trai kỳ 1/2024 năm nay được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 3 Giáp Thìn tại chùa Từ Quang, Châu Đức.
Về tham dự khóa tu kỳ 1 năm nay có 110 huynh trưởng giới tử và 20 huynh trưởng hộ giới. BHD đã cung thỉnh thượng tọa Thích Từ Thanh, trụ trì chùa Từ Quang truyền giới. Cung thỉnh thượng tọa Thích Chiếu Hiền, trú trì chùa Như Ý quang lâm thuyết giảng.
Trước đó vào lúc 6 giờ như thường lệ là huynh trưởng thọ Bồ-tát giới tại gia vân tập tụng giới. Hiện nay số lượng huynh trưởng trong tỉnh đã phát tâm thọ Bồ-tát giới tại gia là 63 huynh trưởng. BHD đã tiến hành chia thành hai chúng Bồ -tát giới, một chúng trong khu vực huyện Xuyên Mộc và một chúng ở khu vực huyện Châu đức. Kế hoạch sinh hoạt là ngoài trừ cùng tụng giới chung toàn thể giới tử vào các kỳ tu Bát quan trai của BHD, mỗi tháng huynh trưởng Bồ-tát giới sẽ tụng giới tại khu vực của mình.
Bài pháp thầy giảng sáng nay là BỐN LOẠI THỨC ĂN ĐỂ DUY TRÌ CHÁNH MẠNG.
Bốn loại thức ăn đó là:
1- Đoàn thực loại thô hay loại tế.
2- Xúc thực.
3- Tư niệm thực.
4- Thức thực.
Đây là bốn loại thức ăn mà người tu hành cần phải am tường chọn lọc, dung nạp thức ăn phù hợp với Chánh Mạng và thanh lọc bốn món thức ăn chứa nhiều độc tố có hại cho sinh mệnh của mình. Hàng huynh trưởng cần phải học hỏi để ứng dụng trong cuộc sống một cách hiệu quả
Buổi chiều như thường lệ là khóa lễ tịnh độ và tọa thiền.
Sau cùng là sinh hoạt giới tử đóng góp ý kiến cho kỳ tu hôm nay để trao đổi tu học và rút tỉa kinh nghiệm cho những kỳ sau tốt hơn.
VPBHDBRVT

z5331613326341_b35160925fd609e6c7e0a47b7fa6f54b

z5331613330285_0b37b4ab09482f02cdefc840c05b949c

z5331613250180_4aa33193e8d5b5130f7f2469ed166742

z5331613263296_055bd3bbfe98763b4a79b0bef4757ad4

z5331411161554_b9422dca732bed9bc3975283f44a1338

z5331411228811_e0c54f5edc067eee63a47834fac6f140

z5331411207151_21d9bc2cc7f998209604a590f4672617

z5331411218000_dd8ef2d846586c772b2f5a4bcd42c435

z5331411207153_4af02ef35a3babf714205b7f7894cbe4

z5331411217804_e549562cb05ecbe695c57b57f0202b31

z5331411184015_76aba6faf3de593293a4a0d2f4896a42

z5331411184017_fed96a9a4b3db42548d6c1c68ce7f77b

z5331411195546_5d8b8c2e599a329b94eaac37698dd71e

z5331411121903_550f481f6c8cb9dc9872808b1d7eb2f3

z5331411127636_9e01e958bd9ba0cdc41f51d6c640003a

z5331613260969_c8429a4e916058851fcbb507ae78dce7

z5331613282323_569dd6c405efea2a9f5d660cee6f1906

z5331411152828_05d190eb408f65ab0596488df66b08bc

z5331411161553_6feaa79f689662511056d72f29f34c03 (1)

z5331613312848_c995f232e9dda2c4dabc385561576734

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb