Cảm niệm Lễ Hiệp Kỵ

CẢM NIỆM

CỦA HUYNH TRƯỞNG ĐOÀN SINH GĐPT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

nhân Lễ Hiệp Kỵ ngày 23 tháng 7 ÂL Canh Dần (DL. 2010 – PL. 2554)


Buy viagra gold online center;”>H.T Tâm Chế Võ Hữu Khiên – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu cẩn bạch trước linh đường


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


-Kính bạch Hòa Thượng chứng minh.

-Kính bạch chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.

-Kính thưa Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.

-Kính thưa quý Đạo hửu Ban Bảo Trợ, Ban Hộ Tự, quý vị Quan Khách và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện diện.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “tôn sư trọng đạo” của văn hóa Phật-Việt, HIỆP KỴ đã trở thành ngày lễ truyền thống thiêng liêng và quan trọng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung, Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng nhằm tưởng niệm, tri ân tiền nhân và là lúc kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là nơi hội ngộ giữa những người hiện hữu với những Chơn linh, Hương linh vô hình, được tiếp xúc, quây quần bên nhau, trao truyền cho Buy differin online nhau nguồn năng lượng bất sanh, bất diệt: đó là Tình Lam, đó là sứ mệnh người áo lam để tiếp nối ánh sáng vô tận đăng, tiếp nối dòng Lam sử, tiếp nối dòng sống có ý nghĩa cao đẹp trong kiếp nhân sinh giữa cỏi Ta bà uế độ.

Trong tinh thần đó, hôm nay ngày 23 tháng 7 âm lịch Canh Dần, tại chùa Pháp An, Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thiết lập đàn tràng, thành kính tác lễ tri ân Chư tôn Thiền đức và hiệp kỵ tưởng niệm, truy tiến chư Chơn linh, Hương linh Cố vấn, Bảo trợ, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT quá cố.

Hạnh phúc thay cho chúng con đã được Chư tôn Thiền đức bi mẫn dấn tích thân lâm, chúng con xin đầu thành đảnh lễ. Và nương vào oai lực của mười phương Tam Bảo cùng nguyện lực của hiện tiền Tăng Bảo, toàn thể chúng con xin nhất tâm phụng thỉnh Giác linh chư Tôn đức Ân sư, Cố vấn giáng lâm linh đàn. Chúng con xin phụng thỉnh Chơn linh bác Tâm Minh Lê Đình Thám, anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn, chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc, anh Như Tâm Nguyễn Khác Từ, anh Tâm Dũng Nguyễn Đức Nga… cùng liệt vị Chơn linh, Hương linh câu hội linh đường chứng giám.

Trong giờ phút thiêng liêng, trước linh đường khói trầm quyện tỏa, chúng con tin tưởng đang có sự hiện diện của anh linh Chư Thánh Tử Đạo, Giác linh, Chơn linh chư vị Tiền bối , chư vị Huynh Trưởng hữu công. Chúng con cảm nhận được sự giao thoa không thể nghỉ bàn của người còn kẻ mất, của âm dương câu hội, của thế hệ đàn em đang mang sứ mệnh trên vai cùng với thế hệ đàn anh đã quá vãng nhưng tâm nguyện vẫn còn canh cánh với tiền đồ tổ chức GĐPTVN.

Giờ nầy đàn tràng đã nghiêm tịnh, chúng con xin trượng thừa oai lực của mười phương chư Phật và nguyện lực của hiện tiền Tăng Bảo chứng minh pháp sự để dâng lời cẩn bạch cảm niệm lên chư Giác linh, Chơn linh chư Thánh Tử Đạo, Ân sư, Sáng lập, Cố vấn, Bảo trợ, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT quá cố.

-Kính bạch Giác linh chư Tôn Đức khai sáng, giáo dưỡng, cố vấn GĐPTVN.

Trong giờ phút thiêng liêng nầy, toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chúng con xin lắng lòng thanh tịnh hướng lên linh đài nhất tâm vọng bái niệm ân chư Giác linh Tôn sư, Cố vấn… với lời nguyền:

“Tương thử thân tâm phụng trần sát

Thị tắc danh vi báo Phật ân”.

“ Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”.

Chúng con khắc cốt ghi tâm lời dạy của Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thí Thủ:

“Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ,

Con dốc lòng vì Đạo hy sinh”

-Ngưỡng bái bạch chư Giác linh.

Dù cho nhân thế đảo điên,

Pháp âm Thầy mãi hướng thuyền đời con.

Dù bao nhiêu gian khó, lý tưởng chúng con nguyện mãi tôn thờ. Chúng con xin đem lời nguyện ấy áp dụng vào trong thực tiển đời sống của người Huynh Trưởng để đền đáp thâm ân trong muôn một. Cúi xin quý ngài từ bi chứng giám.

-Kính Buy Nolvadex Online Pharmacy No Prescription Needed thưa Chơn linh bác Tâm Minh Lê Đình Thám.

-Kính thưa Chơn linh anh Lương Hoàng Chuẩn, chị Hoàng Thị Kim Cúc, anh Nguyễn Khắc Từ, anh Nguyễn Đức Nga cùng chư vị Chơn linh Bảo Trợ, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu quá cố.

Quỳ trước linh đường, trước di ảnh của quý anh chị, chúng em xin thành kính đốt nén tâm hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống GĐPT, tri ân, báo ân với tâm nguyện nối tiếp quý anh chị viết tiếp dòng Lam sử.

-Kính thưa Chơn linh Bác, kính thưa quý anh chị.

Thế là đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ ngày bác Tâm Minh Lê Đình Thám đánh lên tiếng chuông đầu tiên tại chùa Từ Đàm – Huế năm 1930: “ Không có một thành tựu miên trường nào mà lại không nhắm vào hàng ngũ Thanh, Thiếu Niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong mai hậu” Từ thông điệp đầu tiên ấy mà GĐPTVN đã ra đời và trưởng thành. Lời di huấn của bác đến hôm nay vẫn còn vang vọng mãi trong lòng anh chị em chúng ta để nuôi dưỡng GĐPTVN tồn tại và vượt qua bao thử thách nguy khó, bao cạm bẩy, gió giông của thời cuộc. Tám mươi năm tuy không là gì trong dòng thời gian vô cùng tận, nhưng trong bao nhiêu năm tháng đó trang Lam sử đã viết lên bằng máu và nước mắt, bằng những nhọc nhằn, kham nhẫn, bằng sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ. Đàn em tiếp bước đàn anh, đàn anh truyền thừa và giáo dưỡng đàn em vươn lên, tỏa ngát hương thơm giữa cõi đời vô thường tục lụy nầy. Bây giờ nhìn lại chặng đường gian khổ đã đi qua, chúng ta có thể ngữa mặt không thẹn với tiền nhân vì dù gặp bao gian khó, bao bảo táp, phong ba chúng ta vẫn thẳng hướng lý tưởng mà đi đúng mục đích, đúng Nội quy GĐPTVN, đúng tôn chỉ của Giáo Hội: “Không đặt sự tồn tại của mình trên nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại của mình trong lòng Đạo pháp, Dân tộc và cộng đồng nhân loại”.

Thế đấy, hàng hàng lớp lớp thế hệ áo lam mang hoa sen trắng đã xuất hiện giữa đời đều là những Phật Tử có chánh tín, có lý tưởng, là những công dân tốt của xã hội, những nhân tài của đất nước, có mặt trong hầu hết các hoạt động của cộng đồng xã hội với một cuộc sống thanh cao, chánh nghiệp, chánh mạng. Đã có những Huynh Trưởng, Đoàn Sinh xuất gia và trở thành những bậc long tượng trong chốn thiền môn và dĩ nhiên, chúng ta cũng phải chịu đựng không ít những hy sinh, mất mát để tồn tại và phát triển, vì đường chúng ta đi không bao giờ trải bằng nhung gấm, lụa là mà luôn đầy dẫy những chướng duyên thử Nolvadex Online thách.

Trong giờ phút xúc động, trước di ảnh khói trầm hòa quyện, chúng em xin thành tâm ngưỡng mộ đức vô úy của chị Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi, của anh Phan Duy Trinh, của Nguyễn Đại Thức, của Không Gian Nguyễn Thị Vân… Dù hình bóng của quý anh chị không còn với chúng tôi nhưng tên tuổi của quý anh chị nay đã hóa thành Thánh Tử Đạo, tinh thần của quý anh chị đã trở thành bất tử trong lòng Đạo pháp và Dân tộc, trong lòng mỗi mỗi Huynh Trưởng, Đoàn sinh GĐPT. Chúng em luôn nghiêng mình noi gương sáng của anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẩn, chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc, anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, anh Tâm Dũng Nguyễn Đức Nga cùng quý anh chị đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp GĐPTVN. Tuy xác thân quý anh chị đã hòa tan vào tứ đại, nhưng nguyện lực quý anh chị đã nẩy mầm cho sự sống vươn lên từ những hoa sen trắng trên ngực áo đàn em Oanh Vũ đang tung tăng đến chùa, cho cờ sen trắng được tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, vượt trùng dương đứng vững trên khắp cả năm châu, bốn biển. Xin quý anh chị hãy hộ trợ cho chúng em đủ nghị lực, đủ kham nhẫn để vượt qua những hầm hố, gai chông trước mặt, vượt thắng được tự ngã nhỏ bé nầy mà hòa vào trong vòng tròn vô ngại, nắm tay nhau chung lòng trên đường lý tưởng, kế thừa sự nghiệp do quý anh chị truyền trao. Chúng em nguyện tôn trọng những giọt mồ hôi và nước mắt của quý anh chị trưởng đàn anh đã nằm xuống, hy sinh cho tổ chức được trưởng thành, cho màu lam luôn tỏa sáng, không nhuốm chút bụi bẩn, không bị tì vết, nhiểm ô giữa cõi đời ô trược nầy.

-Kính thưa Chơn linh Bác, kính thưa Chơn linh quý anh chị.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cảm ứng Đạo giao nan tư nghì của ngày Hiệp Kỵ hôm nay, trước linh đài chúng em tin tưởng Chơn linh của các anh chị đang ẩn hiện trên di ảnh trong khói trầm quyện tỏa để lắng nghe, để chứng tri và hộ trì cho chúng em có đủ nghị lực để vững tâm tấn tu, hoàn thành hạnh nguyện phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và lý tưởng GĐPTVN như lời di huấn của Cố Hòa Thượng Thích Tâm Thanh đã dạy lúc sinh tiền: “Huynh Trưởng GĐPT ăn không cần no, ngũ không cần an, giàu có không phóng đãng, đói nghèo không thất tiết, uy vũ không khuất phục… chỉ một màu áo lam đơn sơ để giúp đời chứ không pha hồng hay pha xanh, dù được mời gọi hay mua chuộc đến đâu cũng không, vì đời sống của chúng ta như con tằm chỉ ăn một thứ lá dâu xanh mà thôi, còn những thứ khác dù có ngon ngọt đến đâu cũng không trêu nhủ nó được. Tằm chỉ ăn lá dâu xanh để nhả cho đời những sơi tơ vàng óng ánh”. Chúng em mong được như vậy thay!

Giờ đây tuy âm dương cách biệt đôi ngã, nhưng đại nguyện và chí Lam vẫn sống mãi trong anh linh quý anh chị và được truyền thừa, thắp lửa trong ngàn trái tim còn tại thế hôm nay. “Đường tuy xa nhưng tình không xa, dù cách xa ngàn dặm nhưng gần”.

Xin nguyện tiển Chơn linh, Hương linh quý anh chị hội nhập chốn liên trì hải hội. Nơi chốn hồng trần trời Lam ngày càng mở rộng, sen trắng vẫn thường tỏa ngát hương thơm.

Cúi xin Chơn linh bác và quý anh chị anh linh chứng giám.

NAM canadian cialis online MÔ A DI ĐÀ PHẬT

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb