Vững một niềm tin

VỮNG MỘT NIỀM TIN

“Thương mến trao về các anh chị Huynh Trưởng GĐPT tại hàng”

- Hoàng Thị -

Trải qua những sóng gió giữa một xã hội nhiều biến cố lịch sử thay chủ đổi ngôi, Gia Đình Phật Tử tuy hình thức có một vài thay đổi qua các Đại Hội nhưng tinh thần vẫn tiếp nối hoài bão, chí hướng ban đầu.

Tinh No prescription cialis thần GĐPT là tinh thần của một thế hệ trẻ bất khuất trước mọi cám dỗ, đàn Buy online Viagra áp của bất cứ thế lực vô minh nào. Levitra Đó là tinh thần của những người Việt mến Đạo, yêu quê hương xứ sở, biết giữ gìn gia tài tinh thần của Dân tộc và Đạo pháp. Tuy gặp nhiều trở ngại, khó khăn, hy sinh, mất mát, nhưng màu áo lam chưa một lần hoen ố, đoá sen trắng chưa một lần vấy bẩn bùn nhơ. Chúng ta có thể tự hào đã duy trì, thực hiện đúng hoài bảo tinh thần của những bậc Tiền bối hửu công sáng lập và giữ vững được truyền thống, lý tưởng, mục đích GĐPT.

acomplia or rimonabant justify;”>Mục đích của GĐPT là “Đào luyện Thanh, Thiếu, Lasix Online Đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”.

Gia Đình Phật Tử cố gắng đào tạo những con người có đầy đủ 3 đức tính Bi-Trí-Dũng; lấy tình thương làm động lực, lấy trí tuệ làm ngọn đèn soi sáng, hướng dẫn, lấy dũng lực làm đà thăng tiến; biết khoan hòa, dung thứ; nhận rõ đâu là phải, đâu là trái, đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối của cuộc đời; không nệ hà gian lao, nguy hiểm trong lúc thực hiện sứ mệnh phụng sự tổ chức, phụng sự đàn em.

Gia Đình Phật Tử  góp sức xây dựng xã hội an bình; lấy tín nghĩa làm tiêu Buy propecia online chuẩn kết giao; hòa Brand Viagra nhập với cộng đồng; xây dựng quê hương Buy abilify phồn vinh, thịnh vượng.

Gia Đình Phật Tử  lấy giáo lý Phật Đà làm nền tảng; tin vào Đạo và luôn tâm niệm Đạo phục vụ cho đời chứ không phải đời phục vụ cho Đạo; Đạo là phương tiện mà con người mới là cứu cánh; Đạo là cỗ xe chở người đến bờ giác ngộ chứ không phải con người bị cột vào bánh xe để đẩy cỗ xe đi.

Phải phát huy giáo lý của Phật và sống đúng theo lời Phật dạy. Do đó, người Tadalis SX Huynh Trưởng phải nhận chân được vai trò trách nhiệm của mình đối với tổ chức GĐPT, với Đạo pháp, với Dân tộc; hãy nhìn xa thấy rộng, đừng để vướng mắc vào cạm bẩy tiền tài, danh vọng nhất thời; phải đặt mục đích và lý tưởng của GĐPT lên trên hết và hãy gạt phăng những mặc cảm vụn vặt, những tình cảm thiên kiến cá nhân; đừng có vui thì ở buồn thì đi, bất mãn cá nhân mà xa rời tổ chức; phải biết tuân kỷ luật, chịu rèn luyện, học tập, cầu tiến; Hãy thể hiện lòng trung kiên với tổ chức bằng tinh thần tận tụy hy sinh giáo dục đàn em đúng theo mục đích GĐPT.

Người Huynh Trưởng GĐPT nhất thiết phải chú trọng sự tu tập, hành trì, thúc liễm thân tâm, trau dồi đức hạnh; một lòng xã kỷ vị tha, từ bỏ cống cao ngã mạn; hãy xữ dụng ngôn ngữ từ hòa, chú ý tác phong ngiêm chỉnh; phải làm sao tỏa sáng từ thân, khẩu, ý trong việc đối nhân xử thế hằng ngày và trong sự nghiệp dẫn dắt đàn em của một đời Huynh Trưởng.

Là Huynh Trưởng GĐPT, chúng ta làm quang huy Phật Pháp không chỉ về tư tưởng mà còn phải bằng hành động, phải dấn thân đóng góp công sức cùng Tứ chúng đệ tử Phật truyền bá chánh pháp, bài trừ mê tín dị đoan, triệt tiêu những tư tưởng và hành động phản đạo lý, phản đạo đức, phản nhân loại, phản tự nhiên, tàn hại chúng sanh và môi trường sống. Tận dụng khả năng, điều kiện có thể, hãy tích cực cộng tác thực hiện những Phật sự chánh đáng tại nơi trú xứ và tự giác, nhiệt thành tham gia các công tác từ thiện, xã hội thực sự cứu giúp cho những hoàn cảnh thương tâm hay đem lại lợi ích thiết thực cho nhân quần, xã hội.

Để duy trì và phát triển tổ chức GĐPT, người Huynh Trưởng hơn ai hết phải là những viên Đại Sứ sở tại khi tiếp xúc với chư tôn đức Tăng, Ni, với Phụ huynh Đoàn sinh, với Ban Bảo Trợ, với các online pharmacy buy Đạo hửu Tín đồ Cialis Phật tử, với quần chúng ngoài Phật Giáo… Chính chúng ta chứ không ai khác, hoặc sẽ giúp cho Tăng, Tín đồ và quần chúng thấu hiểu mục đích giáo dục của GĐPT để đồng tình, yêu thương, yểm trợ hoặc sẽ làm cho họ ngờ vực, hiểu lầm, chán ghét hay chống đối! Phải học cách thể hiện sự thuần túy, chân chính, vô vụ lợi, phi chính trị của tổ chức GĐPT; phải bằng lời nói và việc làm đúng chánh pháp, bằng thực hành châm ngôn, khẩu hiệu, mục đích và 5 điều luật GĐPT để xóa bỏ quan niệm lệch lạc xem GĐPT hoặc như là một tổ chức giải trí của trẻ con; hoặc như là một tổ chức dùng để trang trí, làm “dàn chào”, làm văn nghệ cho chùa chiền, tự viện khi lễ lược; hoặc như một bộ phận nhân lực trẻ (hay công cụ?) để làm việc nặng và sai vặt “cầm cờ, chạy hiệu”!!!

Trách nhiệm đòi hỏi thì thật nặng nề mà GĐPT hiện nay như con thuyền đi trên dòng nước ngược, thiếu sự thông hiểu và nâng đỡ không những bên ngoài mà ngay cả trong nhà; nội ma ngoại chướng làm anh em ruột cũng đâm ra bất hòa, xích mích, phân hóa… Bị tác động bởi nghịch cảnh cộng với sự chi phối của nhu cầu hưởng thụ vật chất thiếu kiểm soát và “cơn lốc xoáy kinh tế thị trường”, một thiểu số trong chúng ta nếu chưa gắn bó lâu với tổ chức mà không nổ lực tu tập và thực hành giáo pháp, không thấu đáo tôn chỉ và mục đích GĐPT, không ý thức sâu xa về lý tưởng và sứ mệnh giáo dục của mình thì rồi sẽ chao đảo, buông xuôi, giải đãi là điều không tránh khỏi. Hãy cẩn thận!

Tuy vậy, nhìn về quá khứ, xét trong hiện tại, GĐPT vẫn còn thật nhiều những bậc long tượng Buy Doxycycline Online Pharmacy No Prescription Needed Thiền môn đang là bóng cây đại thụ che mát mái nhà Lam, thật nhiều những tấm lòng Thiện hữu Tri thức Online cialis đồng tình và đồng cảm giúp con thuyền lam lướt sóng. Nhất niệm thông Tam giới, bên cạnh chúng ta còn có anh linh chư Thánh Tử Đạo, anh linh chư liệt vị Tiền bối Sáng lập, Hửu công, Ân sư, Bảo trợ, anh linh các Huynh trưởng, Đoàn sinh thân thương quá cố đang dõi mắt trông theo chúng ta chống chỏi con thuyền ngược nước về đến đích.

Nương tựa vào giáo pháp Như Lai; soi đường từ ngọn đuốc Bi-Trí-Dũng; vũ trang bằng tinh thần xả kỷ, vị tha, nuôi sống nhờ đức hy sinh, kham nhẩn; chúng ta vững tin rằng lòng trung kiên mến Đạo, giúp đời, yêu tha thiết quê hương Dân tộc sẽ giúp chúng ta thành toàn sứ mệnh người Huynh Trưởng  GĐPT: Sứ mệnh phụng sự Dân tộc, Đạo pháp và lý tưởng Gia Đình Phật Tử, phụng sự đàn em.

Hoàng Thị

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb